Cevaplar

2013-01-15T17:16:46+02:00


Divan edebiyatının en Büyük şairi olarak Kabil edilir. O bir gazel şairidir. Bağdatlıdır. Kerbelâ'da Yaşamış, türbedarlık yapmıştır.Hayatısıkıntılar Içinde geçmiştir. İyi BIR

EğitimGörmüş, Arap ve fars dillerini öğrenmiştir. Şiirlerini Azeri Türkçesi Ile yazmıştır. tasavvuf ve aşk şiirinin vazgeçilmez konularıdır. Onun aşkı mecazî aşk degil Hakiki aşktır. Mecazî aşkı-tasavvuf

anlayışına Uygun olarak-Hakiki aşka BIR Köprü olarak kullanmıştır. Aşk Açısından hoşnuttur. Derman istemez. Kavusmayi da istemez. Çunku Bilir ki derman ve kavuşma aşkı bitirecektir. Istırabın next to rintlik de vardir şiirlerinde. Fuzulî ilme Eklendi çok importance vegbigb. İlimsiz şiirin temelsiz Duvara benzediğine inanır. Mesnevi Dalinda da Leylâ Vu Mecnun'u meşhurdur. Leyla ile Mecnun aşkını en içli met eser Dile getirmiştir denilebilir. Eser DAHA later yazılan ve Ayni Delos Sahibi taşıyan eserlere Örnek'in ve esin KAYNAĞI olmuştur. Şikâyetname, onun hiciv türünde yazdığı BIR mektuptur. Türk Edebiyatında hicve de mektuba da Önemli'de BİR ÖRNEKTİR. Eserleriyle sonraki divan ve Bazi halk şairlerine önderlik etmistir.english ve Farsça divanının next to Leylâ Vu Mecnun (Mesnevi), Hadikatüs-sueda, Beng ü Bade, Şikâyetname, Sakîname (Heft Cam), Tercüme- i Hadis-i Erbain, Rind ü Zahid, Sıhhat ü maraz, muamma Risalesi, Matlaul-itikad, Adlı Eserleri ve türkçe mektupları vardir.

1 5 1
En İyi Cevap!
2013-01-15T17:17:12+02:00

Divan edebiyatının en büyük şairi olarak kabul edilir. 

O bir gazel şairidir. 

Bağdatlıdır. Kerbelâ’da yaşamış, türbedarlık yapmıştır. Hayatısıkıntılar içinde geçmiştir. 

İyi bir eğitim görmüş, Arap ve fars dillerini öğrenmiştir. 

Şiirlerini Âzerî türkçesi ile yazmıştır. 

tasavvuf ve aşk şiirinin vazgeçilmez konularıdır. 

Onun aşkı mecazî aşk değil hakikî aşktır. Mecazî aşkı -tasavvufanlayışına uygun olarak- hakikî aşka bir köprü olarak kullanmıştır. Aşk acısından hoşnuttur. Derman istemez. Kavuşmayı da istemez. Çünkü bilir ki derman ve kavuşma aşkı bitirecektir. 

Istırabın yanında rintlik de vardır şiirlerinde. 

Fuzulî ilme çok önem verir. İlimsiz şiirin temelsiz duvara benzediğine inanır. 

Mesnevi dalında da Leylâ vü Mecnun’u meşhurdur. Leylâ ile Mecnun aşkını en içli bu eser dile getirmiştir denilebilir. Eser daha sonra yazılan ve aynı adı taşıyan eserlere örnek ve esin kaynağı olmuştur. 

Şikâyetname, onun hiciv türünde yazdığı bir mektuptur. türk edebiyatında hicve de mektuba da önemli bir örnektir. 

Eserleriyle sonraki divan ve bazı halk şairlerine önderlik etmiştir. 

türkçe ve farsça divanının yanında Leylâ vü Mecnun (Mesnevi), Hadikatüs-süeda, Beng ü Bade, Şikâyetname, Sakîname (Heft Cam), Tercüme-i Hadis-i Erbain, Rind ü Zahid, Sıhhat ü maraz, muamma Risalesi, Matlaul-itikad, adlı eserleri ve türkçe mektupları vardır. 

1 5 1