Cevaplar

2013-01-15T17:55:12+02:00

Aşıklık ve ozanlık Anadolu'da genellikle saz ile çalınan türküdür.

0
2013-01-15T17:55:36+02:00
Halk Ozanı veya aşık nedir
Halk ozanı veya Aşık . Aşıklık ve halk ozanlığı Anadolu'da toplumun öncüsü olmuş bir gelenek, halka mal olmuş bir kültürdür. Yaşamını halkla birlikte idame ettiren ozan, sazıyla sözüyle halkın sesidir.

Toplumdaki olumlu ya da olumsuz gelişmeler, ozanın sazına, sözüne ve sesine konu olur. Ozanlarımız toplumun sorunlarını dile getirmek, olup biteni daha erken görme ve gelecek nesillere mesaj verme özellikleriyle de tanınmıştır. Böylece halka mal olmuşlardır. Ozanlık geleneğinde tabiat sevgisi vardır, halk sevgisi vardır, vatan sevgisi vardır, hak sevgisi vardır. Halkın bağrından kopar ve temsil ettiği toplumun sorunlarını, mesajlarını sazıyla anlatır. Yaşadıkları dönemlerde her halk ozanının farklı bir yeri vardır. Ama tüm halk ozanlarımızın buluştuğu yer, halkın gönlüdür.
Tarih boyunca ozanlık ve halk edebiyatı çeşitli dönemlerden geçmiş ve günümüze kadar gelmiştir. Dünya var oldukça ulusların ozanları ve şairleri de olacaktır. Aşıklık, halk ozanlığı geleneği de süreç içinde siyasi ve ekonomik sorunlar yaşasa da Türk kültürünün vazgeçilmez simgelerinden biri olma özelliğini daima korumuş ve korumaktadır.
Çağımızda olmasa da yakın geçmişin önemli bir meselesidir.
19. yüzyıl Halk Ozanı veya Aşıkları
* Aşiq Ələsgər
* Jivani
* Bayburtlu Celâlî
* Âşık Ruhsâtî
* Âşık Sümmânî
* Tokatlı Nuri

18. yüzyıl Halk Ozanı veya Aşıkları
* Sayat-Nova

17. yüzyıl Halk Ozanı veya Aşıkları
* Karacaoğlan
* Kul Nesîmî
* Gevherî
* Âşık Ömer
* Kayıkçı Kul Mustafa


16. yüzyıl Halk Ozanı veya Aşıkları
* Pir Sultan Abdal


13. yüzyıl Halk Ozanı veya Aşıkları
* Yunus Emre


10. yüzyıl Halk Ozanı veya Aşıkları
* Çuçu


1 1 1