Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-01-15T18:02:04+02:00

Fatiha Suresi Türkçe Okunuşu
Elhamdü lillâhi rabbil'alemin. Errahmânir'rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în, İhdinessırâtel müstakîm. Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Fatiha Suresi Anlamı
Hamd, âlemlerin Rabbi, merhametli olan, merhamet eden ve Din Günü'nün sahibi olan Allah'a mahsustur. (Allahım!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, nimete erdirdiğin kimselerin, gazaba uğramayanların, sapmayanların yoluna eriştir.

 

Felâk Sûresi ve Anlamı

Bismillahirrahmanirrahim.

Kul e'ûzü bi-rabbil felâkı min şerri ma halâka ve min şerri ga-sikın izâ vakabe ve min şerrin neffasati fil ukadi ve min şerri hâsi-din izâ hased.


Felâk Sûresinin Anlamı (Manası)

« De ki: Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöken gecenin şerrinden, düğümlere üfleyen nefeslerin şerrinden, hasedini açıklayan ve hasediyle hareket eden hasetçinin şerrinden, sabahın Rabbine sığınırım. 

1 3 1
2013-01-15T18:03:05+02:00
Fatiha Suresi Türkçe Okunuşu
Elhamdü lillâhi rabbil'alemin. Errahmânir'rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în, İhdinessırâtel müstakîm. Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Fatiha Suresi Anlamı
Hamd, âlemlerin Rabbi, merhametli olan, merhamet eden ve Din Günü'nün sahibi olan Allah'a mahsustur. (Allahım!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, nimete erdirdiğin kimselerin, gazaba uğramayanların, sapmayanların yoluna eriştir.
Felak Suresi

Kul euzu birabbil felak Min şerri ma halak ve min şerri ğasikin iza vakab vemin şerrin neffasati fil ukad ve min şerri hasidin iza hased

Anlamı:

De ki:

Yarattığı şeylerin kötülüğünden,
Karanlık çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden
Düğümlere üfleyerek büyü yapan üfürükçülerin kötülüğünden;
Kıskanç kişinin kıskançlığının kötülüğünden
Işıyan ufkun Rabbine sığınırım.


1 5 1