Cevaplar

2013-01-15T18:10:21+02:00
Lizozom

Lizozom Sitoplazmada bulunan bir hücre organeli. Yuvarlak-oval kesecikler şeklinde olup, elektron mikroskobunda görülebilirler. Dışları tek birim zarla çevrili mikroskobik havuzcuklardır. İçlerinde bir dizi yıkıcı sıvı enzimler (biokatalizör) ihtiva ederler. Bunlardan belli başlıları; asit fosfataz, beta glukruronidaz, hyaluronidaz, lizozim, asit lipaz, asit dezoksiribonükleaz, kollagenaz, aril sülfataz, fagositin olarak sıralanabilir

2 3 2
2013-01-15T18:10:23+02:00
Açıklama

Lizozomun yapısı ve görevleri anlatılmaktadır. Otoliz olayı anlatılmaktadır.

Ön Bilgiler

Hücre kavramı, ökaryot hücrenin kısımları daha önce öğrenilmiş olmalıdır.

Öğretim Programı İçindeki Yeri Fen ve Teknoloji>6. Sınıf Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme>Hücre
1 3 1