Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-01-15T18:33:02+02:00

 

 

 

 

 

1)     I-2I+I+5I -I-3+1I =?

 

a)+5                b)+10               c)-2               d)+9

 

 

 

   

 

 

 

      

 

 

 

     

 

 

5)   (–1)¹º² + (–1)¹º¹ +(–1)¹ºº + (–9)º =?

 

     a)+2                   b)+1               c)0                d)–1

 

 

6)      √1,44-(√ 0,36+√ 0,25-√ 0,16)=?

 

      a)0,3              b)0,4              c)0,5                d)0,6

 

 

7)      a=√3, b=√5 olduğuna göre, √240 ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir?

 

a)3ab             b)4ab           c)5ab                 d)6ab

 

 

8)    2√75 + √27 – 2 √106 =?

 

       a)3√3             b)√3              c)√13               d)12√3

 

 

9)     3x-6=15  ise  x=?

 

 a)7                b)-7               c)-5                  d)0        

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

11)    2 katının 3 fazlası 7 olan sayı kaçtır?

 

  a)1                 b)2                  c)3                d)4

 

 

12)    Bir sayının 1 fazlası aynı sayının 1 eksiğinin 3 katına eşitse bu sayı kaçtır?

 

a)2                 b)3                 c)4/3              d)5/3

 

 

13)    3x-(2-x)-4.(3-2x)=10  ise x=?

 

   a)1               b)-1              c)2                   d)0        

 

 

 

  

       a)1                  b)2                 c)3                d)4  

 

 

15)    Aşağıdaki denklem sisteminin çözüm kümesini      bulunuz.

   x+y=3

          x-y=1

 

   a){(1,2)}      b){(2,1)}        c){(4,-1)}          d){(1,4)} 

 

  

16)    İki sayının toplamları 35  farkları 5 ise bu sayılar kaçtır?

 

   a){(20,15)}      b){(10,25)}     c){(13,10)}    d){(15,25)}

 

 

17)  Ayşe parasının yarısını kardeşine verdiğinde parası                 300 000 azalıyor. Ayşe’nin parası kaç liradır?

 

 a)400 000     b)500 000       c)600 000        d)700 000

 

 

18)    x²+5x+6=?

 

  a)(x+6)²    b)(x+2)(x+3)     c)(x–1)(x+6)   d)(x–2)(x–3)

 

 

           

 

20)   tanx.cosx=?

 

  a)sinx            b)cosx             c)tanx            d)cotx

 

21)     (cota+1).sina=?

 

a)1             b)sina            c)2sina        d)sina+cosa

 

 

 

 

 

 

22)     A

              3

                     H

 

                                   12

 

   B                                           C

Yukarıdaki dik üçgende; IAHI=3, IHBI=12  olduğuna göre IBHI=?

 

a)4                    b)5                   c)6                  d)7

 

 

23)                    A

  

 

               

              D                    E          

                          

 

       B                                 C

ABC üçgeninde IBCI // IDEI  IBCI=8,ICEI=3, IDEI=4 ise IAEI=?

 

a)3                 b)4                    c)5                    d)6

                                   

 

 

                                            A

24)                                    

 

 

                       6

                              x

 

       B                                     C

                  2     D      3

Yukarıdaki dik üçgende IABI=6, IBDI=2,  IDCI=3 ise IADI=x  kaç birimdir?

 

a)2√3            b)3√3         c)2√5           d)3√5

 

 

   25)               A                                                   D      

           

                                                                       50°

                                                              5

          50°             40°

  B                                        C               40°                  F

                    5

                                                    E

Şekilde verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

a)ABC=DEF    b)ABC=EFD   c)ABC=DFE   d)ABC=FDE 

 

 

26)   cotx.sinx=?

 

a)sinx            b)cosx           c)tanx              d)cotx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     a)–1              b)0                c)1                  d)2

 

 

 

     a)–1              b)0                c)1                  d)2

 

 

 

 

 

 

     a)–1              b)0                c)1                  d)2

 

 

 

 

 

 

                       BAŞARILAR.....

 

             

 

 

                                         ILKER ÜNER

                                      Matematik Öğretmeni

 

Dersimiz.Com “Kaliteli ve Seçkin Eğitime Kaynak”

1 5 1