Cevaplar

2012-10-06T21:34:00+03:00

her şey var kardeşim edavi Edici Sağlık Hizmetleri, Basamak Sağlık Hizmetleri

Tedavi; hastalıkların veya sakatlıkların iyileştirilmesine yönelik yapı­lan tıbbi işlemlerin tümüdür. İlaç kullanımı, cerrahi müdahaleler ve fizik tedavi uygulamaları bu gruba girer. Bunlar:

Birinci basamak tedavi hizmeti

Hastaların ilk başvurdukları, evde ve ayakta tedavi edildikleri kuru­luşlardır. Sağlık ocakları, Ana Çocuk Sağlığı, Kurum hekimlikleri birinci basamak tedavi hizmetlerinin verildiği yerlerdir. Birinci basamaktaki imkânlarla tam ve tedavisi yapılamayan hastalar ikinci basamağa sevk edilirler.

İkinci basamak tedavi hizmeti

Hastaların yatırılarak tanı ve tedavi hizmetlerinin verildiği hastane­lerdir. Hastalar uzmanlar tarafından tedavi edilirler.

Üçüncü basamak tedavi hizmeti

Bu hizmetin verildiği yerler en üst düzeyde tıp teknolojisi kullanılan üniversite hastaneleri, kanser araştırma merkezleri, ruh ve sinir hastalıla­rı hastaneleri ve senatoryumlardır. Birinci ve ikinci basamakta sorunu çözülemeyen hastalar bu kuruluşlara sevk edilirler. Sağlık sorunu olan hastaların direkt olarak üçüncü basamağa müracaat etmeleri aşırı yığıl­malara ve hizmetlerin aksamasına sebep olmaktadır.

0
2012-10-06T21:34:22+03:00

ölge sınırlarının çiziminde, doğal unsurlar yaygın olarak kullanılan kriterler arasında yer alır. Yüzey şekilleri, iklim özellikleri, su durumu, bitki örtüsü esas alınarak çeşitli bölgeler oluşturulur. Doğal unsur­ların değişmesi çok uzun zaman aldığından bu kriterlere göre çizilen bölge sınırları da kolay kolay değişmez. Akdeniz iklim bölgesi, Himalaya dağlık bölgesi, Amazon orman bölgesi bu bölgelere örnek oluşturur. 
Beşeri özellikler dikkate alınarak çeşitli bölgeler oluşturulur. Bu bölge sınırları ekonomik bölge sınır­ları gibi değişkendir.
Ekonomik özelliklere bağlı olarak oluşturulan böge sınırları zamanla değişebilir. Örneğin, tarım bölge­si olan yerler daha sonra sanayi bölgesi hâline gelebilir. Daha önce hiçbir çekici özelliği olmayan bazı yer­ler sonradan bulunan tarihi bir kalıntı, doğal bir güzellik veya farklı bir kültürel ayrıntıya bağlı turizm böl­gesine dönüşebilir. 
Bununla birlikte gelir düzeyine göre de bölgeler oluşturulabilir. Bu ayrımda birbirine yakın gelir düze­yine sahip bölgeler aynı sınıfta toplanır.

2 2 2