rönesans ve reformun avrupadaki etkileri nelerdir çok çabuk aciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

2

Cevaplar

2013-01-15T18:46:29+02:00
Reformun sebep ve sonuçları nelerdir?

16. yy da Hıristiyanlığın Katolik mezhebinde yapılan düzenlemeler ve
değişikliklerdir.
Reformun Sebepleri:
1. Katolik kilisesinin bozulması.
2. Kâğıt ve matbaanın etkisi ile İncil’in çeşitli dillere çevrilmesi ve İncil’de yazan ile din
adamlarının söylediklerinin birbirine uymaması.
3. Rönesans’ın yaydığıözgür düşünce ortamı.
4. Fakir halkın lüks ve zenginlik içinde yaşayan kilise mensuplarına kin duyması.
Reform hareketleri ilk olarak Almanya’da başladı. Daha sonra diğer Avrupa ülkelerine
yayıldı. Almanya’da Martin Luther’in yaptığıçalışmalar sonucu PROTESTANLIK adında bir mezhep
kuruldu.1555 Ogsburg Barışıile bu mezhep Alman imparatoru tarafından tanındı.İngiltere’de
ANGLİKANİZM ve Fransa’da KALVENİZM gibi yeni mezhepler ortaya çıktı.
Reformun Sonuçları:
1. Avrupa’da mezhep birliği bozuldu ve yeni mezhepler kuruldu.( Protestanlık Anglikanizm ve
Kalvenizm )
2. Avrupa’nın birçok yerinde eğitim ve öğretim dinin etkisinden kurtuldu. ( Laik eğitim başladı. )
3. Kilise otoritesi zayıfladı. Papaya duyulan güven azaldı.
4. Katolik kilisesi kendini ıslah etmek zorunda kaldı.
5. Skolastik düşünce yıkıldıbilimsel düşünce hız kazandı

0
2013-01-15T18:48:38+02:00

RÖNESANS 


15. ve 16. yüzyıllarda önce İtalya'da başlayan ve daha sonra Avrupa'da yayılan edebiyat, güzel sanatlar ve bilim alanındaki gelişmeler, yenilikler ve anlayışlara "Yeniden Doğuş" anlamında Rönesans denilmiştir. 

Rönesans'ın Nedenleri 
* Ortaçağ'ın sonlarına doğru kültür ve sanatta önemli bir birikimin oluşması. 

* Avrupa'nın İspanya'da Endülüs Emevi Devleti ve Sicilya aracılığı ile İslam Medeniyeti'ni tanıması. 

* Matbaanın geniş kullanım alanına girmesiyle yeni buluş ve düşüncelerin yayılması. 

* Avrupa'da kültür ve sanat faaliyetlerini destekleyen, bilim adamları ve sanatkârları himaye eden varlıklı kişilerin (mesenlerin) ortaya çıkması. 

* Coğrafi Keşiflerden sonra zenginleşen Avrupa'da, sanattan ve edebiyattan zevk alan bir sınıfın ortaya çıkması. 

* Antikçağ (Eskiçağ) eserlerinin incelenmesi. Katolik Kilisesi'nin bozulması ve dini amaçlardan uzaklaşması üzerine 16. yüzyılda Almanya'da başlayarak diğer Avrupa Ülkelerine yayılan dini alandaki yeniliklere Reform denilmiştir. 

Reform'un Nedenleri 
* Katolik Kilisesi'nin bozulması ve ıslahat fikrinin yayılması. 

* Hümanizm sayesinde Hıristiyanlığın kaynaklarına inilmesi, İncil'in milli dillere çevrilerek temel ilkelerin ortaya konulması. 

* Matbaanın yaygınlaşması ile okuma-yazma bilenlerin artması üzerine Katolik Mezhebi'nin sorgulanmaya başlanması. 

* Endülüjans sorununun ortaya çıkması, para karşılığında kilisenin günahları affetmesi. 

* Rönesans hareketlerinin etkisi. 

* Reform hareketlerinin ilk defa başladığı Almanya'da siyasal birlik olmaması ve Almanya'daki prenslerin dinde yenilik isteyenleri desteklemesi. 

1517'li yıllarda Reform düşüncesi Almanya'da Martin Luther tarafından ortaya atıldı. Sonunda Luther'in görüşleriyle Protestanlık mezhebi doğdu. Protestanlar ve Katolikler arasında mücadeleler Ogsburg Antlaşması ile sona erdi (1555). Buna göre; Protestanlık Mezhebi ve Kilisesi kesin olarak kabul edilmişt

 

1 1 1