Cevaplar

2012-10-06T21:41:42+03:00
I. Murat Döneminin Siyasî Olayları Süleyman Paşa’nın ve ardından Orhan Bey in ölümü, Rumeli’deki Türk ilerleyişi­nin durmasına neden olmuştu. Bu durumdan yararlanan Bizanslılar, Çorlu, Burgaz ve Malkara’yı geri aldılar. Bu sırada Karamanoğullarfnın kışkırtmasıyla ayaklanan Ahiler, Ankara’yı ele geçirmişlerdi. Ayrıca, kardeşleri İbrahim ve Halil, I. Murat’ın hü­kümdarlığını tanımadılar. I. Murat (Hüdavendigâr), önce Ankara’yı geri aldı. Daha sonra kardeşlerini ortadan kaldırdı. I. Murat (Hüdavendigâr) (bk. Resim: 6), Ana­dolu’da güvenliği sağladıktan sonra, Rumeli’ye geçti. Çorlu, ikinci defa alındı. Evre- nuz Bey ve Hacı İlbeyi komutasındaki kuvvetler, İpsala, Dedeağaç, Malkara ve Dime- toka’yı aldılar. Sazlıdere’de (Babaeski ile Pınarhisar arası) birleşik Bulgar ve Bizans kuvvetleri yenilgiye uğratıldı. Balkanlar’da ilerlemeyi sürdüren Türk kuvvetleri, ve Gümülcine’yi aldılar. Balkanlara kesin olarak yerleşme siyaseti izleyen I. Murat, çok sayıda Türk ailesini Anadolu’dan Rumeli’ye getirerek yerleştirdi.
5 5 5