Cevaplar

2013-01-15T19:06:14+02:00

HÜCRE ZARI 

Hücreyi çepe çevre sararak şekil kazandırır.
Hücre sitoplazmasının dağılmasını önler.
Canlı,esnek ve saydamdır.
Protein ve yağ moleküllerinden meydana gelmiştir.
Hem hayvan hemde bitki hücresinde bulunur.
Seçici geçirgendir.Kendisine gerekli olan maddelerin (besin,oksijen) girişine atık maddelerin (karbon dioksit vb.) çıkısına izin verir.

SİTOPLAZMA 

Sitoplazma;
Canlı,
Renksiz,
Yarı saydam,
Yarı geçirgen,
Kolloit (suda çözülmeyen zarlardan geçemeyen) bir sıvıdır.
Çekirdek ile hücre zarı arasını doldurur.
Hücre çoğalması (üremesi) dışındaki bütün canlılık olayları sitoplazmada gerceklesir.
Sitoplazmanın ağırlığının %80-%95 ini su oluşturur.
Suyun;
Çözücü,
Taşıyıcı,
Kimyasal olayları hızlandırıcı etkisi vardır.

ÇEKİRDEK

Genel olarak her hücrede bir çekirdek bulunur.Birden fazla çekirdeği olan hücreler olduğu gibi çekirdeği olmayan hücrelerde vardır (insan kanındaki alyuvarlar,bakteriler,ve mavi algler)

Hücre çekirdeği:
Hücrenin kalıtsal materyalini taşır.
Hücredeki yaşamsal olayların yönetim merkezidir.
Hücre bölünmesini yönetir.
Çekirdeği çıkartılan hücreler bir süre sonra ölür.

0
2013-01-15T19:07:28+02:00

hücre zarı stoplazma çekirdek golgi mitokondri aklıma gelenler:D

 

0