Cevaplar

2013-01-15T19:07:30+02:00

http://www.uzmantv.com/excelde-nasil-grafik-eklenir 

0
2013-01-15T19:08:14+02:00

Günlük çubuk fiyat grafikleri, bugün en çok kullanılan fiyat grafiği cinsidir. Teknik analizciler yine de çubuk grafiklerinin yanında diğer grafikleri de kullanırlar. Bu grafiklerden burada inceleyeceğimiz iki tanesi, çizgi grafikleri ve nokta ve şekil (point&figure) grafikleridir. Şekil 3.1’de standart bir çubuk grafiği yer alıyor.

Şekil 3.1’de her bir günün fiyat hareketi düşey bir çubuk ile gösterildiği için bu grafiği çubuk grafik diye adlandırıyoruz. Dikey çubuğun en üst noktası, hisse senedinin o gün içinde işlem gördüğü en yüksek fiyatı, dikey çizginin en alt noktası, hisse senedinin o gün içinde işlem gördüğü en düşük fiyatı ve dikey çizgi ile sağ taraftan kesişen yatay çizgi ise o günün kapanış fiyatını gösterir. Açılış fiyatı olan enstrümanlarda açılış fiyatı, dikey çizgi ile sol taraftan kesişen bir yatay çizgi ile gösterilir. Çubuk grafikler, dikey eksende fiyat ve yatay eksende zaman olmak üzere iki boyut taşırlar.

Şekil 3.2’de aynı hisse senedinin grafiğinin bir çizgi grafikteki görünüşü yer alıyor. Gün içinde oluşan fiyatlar içinde, kapanış fiyatı en önemli fiyat olduğu için bir bölüm teknik analizci, fiyat hareketinin daha geçerli bir ölçümünün bir çizgi grafikle (ya da kapanış fiyatlarıyla) yapılabileceğine inanır.Şekil 3.1 Adana A’nın çubuk grafiği görülüyor. Her bir düşey çubuk bir günlük fiyat hareketini temsil ediyor. En çok kullanılan fiyatlar yüksek, düşük ve kapanış fiyatlarıdır. Düşey çubuğun en alt değeri, o günün en düşük işlem fiyatını, en yüksek değeri o günün en yüksek işlem fiyatını ve sağa doğru olan kısa yatay çubuk ise o günün kapanış fiyatını temsil eder.Şekil 3.2 Adana A’nın aynı grafiğinin kapanış fiyatlarının değerleri birleştirilerek çizilmiş olan bir çizgi grafiği görülüyor.

Bir üçüncü tip grafik olan nokta ve şekil grafiği de Şekil 3.3’de görülüyor. Nokta ve şekil grafiğinin aynı fiyat hareketini daha sıkıştırılmış biçimde gösterdiği görülüyor. Şekildeki X sütunları yükselen fiyatları, O sütunları ise düşen fiyatları gösteriyor. Alım ve satım sinyalleri nokta ve şekil grafiklerinde, çubuk grafiklerinde olduğundan daha nettir.Şekil 3.3 Adana A’nın Şekil 3.1 ve Şekil 3.2’deki grafiklerinin nokta ve şekil grafiği olarak çizilmiş biçimi görülüyor. Nokta ve şekil grafiklerinde X sütunları yükselen fiyatları, O sütunları ise düşen fiyatları gösterir. Nokta ve şekil grafiklerinde alım ve satım sinyalleri daha belirgindir. Fiyat verilerinin nasıl sıkışmış olduğuna da dikkat edelim.

GRAFİKLERİN ARİTMETİK VE LOGARİTMİK OLARAK ÇİZİMLERİ

Şekil 3.4 aritmetik ve logaritmik olarak çizilmiş olan 2 grafiği göstermektedir. Aritmetik ölçekli grafikte fiyat aralıkları eşit aralıklarla yer alırken, logaritmik ölçekli fiyat grafiğinde, fiyat arttıkça ölçekteki yüzde artışı küçülür.Şekil 3.4 Üst bölümde yer alan grafik doğrusal (lineer) ve alt bölümde yer alan grafik de logaritmik olarak çizilmiştir. Özellikle uzun dönemli grafik çalışmalarında logaritmik ölçekle çizilmiş olan grafiklerle yapılan incelemelerin daha yararlı olduğu düşünülür.

İŞLEM HACMİ

Çubuk grafiklerinin kapsadığı önemli bir bilgi kaynağı da işlem hacmidir. İşlem hacmi, bir hisse senedinin gün içinde ne miktarda alınıp satıldığını gösterir. İşlem hacmi, bir çubuk grafikte, grafiğin en altında dikey çubuklarla gösterilir.

HAFTALIK VE AYLIK ÇUBUK GRAFİKLERİ

Bir çubuk grafik herhangi bir zaman dilimi için de çizilebilir. Uzun dönemli trend analizleri için, haftalık ve aylık çubuk grafikleri kullanılmalıdır.

Haftalık grafiklerde bir çubuk, bir hafta süre içindeki fiyat hareketini temsil eder. Aylık grafikte her bir çubuk, o ay içindeki fiyat hareketini gösterir. Haftalık ve aylık grafikler, daha uzun dönemli trend analizleri yapılabilmesi için fiyat hareketini sıkıştırırlar. (Bkz. Şekil 3.6, 3.7.)Şekil 3.6 Haftalık işlem hacmi çubuklarıyla birlikte haftalık çubuk grafiğinin bir örneği görülüyor. Grafikteki her bir çubuk bir haftalık fiyat hareketini temsil ediyor. Grafiğin alt bölümünde de haftalık işlem hacmi çubukları görülüyor.

0