P ( x ) = 9 ise P ( 200 ) kaçtır?

a) 191 b) 209 c) 9 d) 200 e) 1800

3 x2 + 6x – 9 = 0 denkleminin kökler toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 2 b) 3 c) -1 d) -2 e) -3

4x3y ile 6x2y3 ifadelerinin Ekoku nedir?

a) 24x3y3 b) 12x3y3 c) 2x2y d) 24x5y4 e) 12x2y

( a - b )2 açılımı aşağıdakilerden hangisidir?

a) a2 – 2a + b2 b) a2 + 2b – b2 c) ( a - b)( a+ b)

d) a2 – b2 e) a2 – 2ab + b2

5- Kökleri 5 ve 3 olan ikinci derece denklem aşağıdakilerden hangisidir ?

a) x2 +8x+15 = 0 b) x2– 8x–15 = 0 c) x2– 2x+15 = 0

d) x2– 8x+15 = 0 e) x2+ 2x+15 = 0

6- ise P(x+3) polinomunun x+5 ile bölümünden kalan kaçtır?

a) -5 b) -4 c) -3 d) 1 e) 2

7- P ( x ) = x2 – 2x – 5 polinomu veriliyor. P ( 4 ) kaçtır?

a) 8 b) 7 c) 1 d) 3 e) 2

8- 4x2 – x = – 12 denkleminde a+b+c kaçtır ?

a) 8 b) – 8 c) – 9 d) 13 e) 14

9- P(x) = (2a – 6).x7 + 3b – 12 bir sıfır polinomu olduğuna göre, a + b kaçtır?

a) 2 b) 4 c) 5 d) 7 e) 8

10- P(x) ve Q(x) polinomlarının x-2 ile bölümünden kalanlar sırasıyla 4 ve - 6 olduğuna göre P(x).Q(x) çarpımının x-2 ile bölümünden kalan kaçtır?

a) -24 b) -18 c) -12 d) -6 e) -2

11- Aşağıdakilerden hangisi bir polinom belirtmez?

a) P ( x ) = 0 b) P ( x ) = x2 – 2 c) P ( x ) = x2 – + 5
d) P ( x ) = x3 – 2x e) P ( x ) = x199

12- x2 – 10x + ( m – 1 ) = 0 denkleminin çözüm kümesi 1 elemanlı bir küme ise m kaçtır?
a) 24 b) 25 c) 26 d) 27 e) 0

13- P ( x ) = 5 x2 – 7x – 6 polinomunun başkatsayısı ile sabit teriminin çarpımı kaçtır?
a) -35 b) -30 c) 10 d) 42 e) -12

14- x2 – 2x – 5 = 0 denkleminin diskirminantı ( D ) hangisidir?
a) 49 b) -1 c) 24 d) 0 e) 10

15- 156.278 + 156.722 işleminin sonucu hangisidir?
a) 1560 b) 15600 c)156000 d) 2780 e) 7220

16- x2 – 3x – 10 = 0 denklemini sağlayan sayıların çarpımı kaçtır?
a) 10 b) -10 c) 3 d) -3 e) 13

17- 1002 – 982 işleminin sonucu kaçtır?
a) 198 b) 4 c) 396 d) 2 e) 39204

18- P(x) = (x2 – 2x + 3)4 olduğuna göre, P(x) polinomunun katsayıları toplamı kaçtır?
a) 256 b) 20 c) 8 d) 16 e) 24

19- 3x = x2 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) { 3 } b) { -3 , 3 } c) { 0 , 3 } d) { 9 } e) {0, -3 }

20- 3x2 – mx – 4 = 0 denkleminin köklerinden biri -1 olduğuna göre, m kaçtır?
a) 2 b) 1 c) 5 d) 3 e) 4

1

Cevaplar

2013-01-18T14:42:23+02:00

kökler toplamının formülü ax+bc+z=0 ise -b/a dan -6 3.  -2 polinomun katsayılar toplamı x yerine 1 yaz köklerinden biri -1 ise x gördüğün yere -1 yaz  a-b nin karesinin açılımı 1. nin karesi eksi birinciyle ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi

0