Cevaplar

2013-01-15T19:23:31+02:00

yaa tanutımın netten bak sonra ing cevir bunda ne var

0
2013-01-15T19:24:43+02:00

Konya is a city in Central Anatolia in Turkey which has protected its name for centuries. Legend says that Perseus killed a dragon that had been ravaging the town. The people set up a special monument to honor him, a stone obelisk with an icon of Perseus carved in it. This event gave the city it’s name, Ikonyon, Ikonyum, Iconium.

However, among Muslims, another legend is told. Two dervishes, friends of Allah, were making an excursion through the skies from the far away countries of Horasan toward the west. When they flew over the lands of central Anatolia, one asked the other, “Shall I land?” (”Konayim mi?”). The other answered, “Sure, land.” (”Kon ya!”) So, they landed and founded the city of Konya.

 

Konya'nın yüzyıllardır adını korumuştur Türkiye'de Orta Anadolu'da bir şehir. Efsane Kahraman kasaba tahrip olmuştu bir ejderha öldürdüğünü söylüyor. Insanlar onu onurlandırmak için özel bir anıt, içinde oyulmuş Perseus'un bir simgesi olan bir taş Dikilitaş kurdu. Bu olay şehir adı, Ikonyon, Ikonyum, Iconium verdi. Ancak, Müslümanlar arasında, bir başka efsane anlatılır. İki derviş, Allah dostu, batıya doğru Horasan uzak ülkelerden gelen gökyüzü ile bir gezi yapıyor. Onlar Orta Anadolu toprakları üzerinde uçtu zaman, bir "ben kara mı?" ("Konayim mil?"), Diğer sordu. Diğer "Tabii, toprak." Diye cevap verdi ("Kon ya!") Yani, onlar indi ve Konya şehir kurdu. 

1 5 1