Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.(8.Soru 10 diğerleri 5 puan) 1.Orta Asya’daki …………………kültürü Türklerin en eski kültürüdür. 2.İskit –Pers savaşları ………………… ve ……………………..destanlarına konu olmuştur. 3.Persler egemen oldukları toprakları …………………. Adı verilen eyaletlere bölmüşlerdir. 4.Sümer kralları …………………….ünvanını kullanmışlardır. 5.Hititler ile Mısırlılar arasında imzalanan ……………………………..anlaşması tarihte bilinen ilk yazılı anlaşmadır. 6.Çok tanrılı dinlere inanan Friglerin en büyük tanrısı toprak ve bereket tanrısı olan ………………………….. idi. 7.Başkentleri ……………olan ……………………………..taş işlemeciliği ve madencilik alanlarında ilerlemiş,tarımı geliştirmek için su bentler ve sulama kanalları yapmışlardır. 8.Aşağıdaki tabloda verilen bilgilerin ait oldukları uygarlığın ismini karşısına yazınız. Kadeş Antlaşması Pankuş Meclisi Tavananna Anal(Yıllık) Kral Yolu Altın Para Sard Ücretli Askerler Denizcilik Artemis Tapınağı Ticaret Kolonileri Şehir Devletler8Kibele Fabl(Hayvan Öyküleri) Tarımla İlgili Yasalar 9.Ege uygarlıklarının ilki ……………………adasında ortaya çıkmıştır 10.………………………savaşları.Yunan şehir devletleri Atina ve Isparta arasında gerçekleşmiştir. Aşağıda verilen bilgiler doğru ise D,yanlış ise Y harfini ilgili kutucuğa yazınız.(2 şer puan) 1. □Yunanlılar şehir devletleri şeklinde örgütlenmişlerdir. 2. □Tarihte ilk yazılı kanunları Babil kralı Hammurabi yapmıtır. 3. □Anadoluya yazıyı Babilli tüccarlar getirmiştir. 4. □Mısırlılar patesi adı verilen rahip krallar tarafından yönetilmişlerdir. 5. □İlk çağda tek din inancı ilk olarak İbranilerde görülür. 6. □Tales,Pisagor,Heradot ve Hipokrat İyon döneminde yaşayan bilim adamlarıdır. 7. □Anadolu bir çok medeniyete ev sahipliği yaptığından “Medeniyetler Beşiği” diye adlandırılır. 8. □Frigyalılar döneminde yapılan Kral Yolu doğu ve Batı kültürleri arasında etkileşim yaşanmasını kolaylaştırdı. 9. □Yunanlılar Fenike alfabesini geliştirdiler. 10.□Yunan şehir devletlerine raca denilir. Aşağıdaki test sorularında doğru şıkkı işaretleyiniz.(Her biri 5 puan) 1. I.Arazilerinin verimli olması II.Başkentleri Sardes’in doğu-batı ticaret yolu üzerinde olması III.Çok tanrılı din anlayışını benimsemeleri Özelliklerinden hangileri Lidyalıların zengin bir ülke olmasını sağlamıştır? A) Yalnız IB) Yalnız IIC) I ve II D) I ve III E) II ve III 2. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da hakimiyet kuran devletlerden biri değildir? A) Roma B) Pers C) Hitit D) Sümer E) Lidya 3. Sümerler ve Fenikeliler şehir devletleri halinde yaşamışlardır. Bu durumun aşağıdakilerden hangisini güçleştirdiği savunulabilir? A)Bilimsel faaliyetlerin gelişmesini B)Din adamlarının halkı etkilemesini C)Tarım ve Ticaret faaliyetlerinin gelişmesini D)Sınıf farklılıklarının yaşanmasını E)Siyasal birliğin kurulmasını 4. Racalık adı verilen küçük prensliklerle yönetilen ve sınıflar arası geçişin mümkün olmadığı Kast sistemi hangi uygarlığa ait bilgilerdir? cevapalrını yazarsanzı çok sevinirim

2

Cevaplar

2013-01-15T19:45:01+02:00

ohaawaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

1 5 1
  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-15T19:46:53+02:00

sana birşey dicem ama kızma sana tavsiyem kimse bunu okumaz bence puanın boşuna gitmesin :(

 

0