Cevaplar

2013-01-15T20:00:32+02:00
PERMÜTASYON Tümünü Göster

Verilen nesneler için permütasyon sayısını verir. Nesneler sayı nesnelerinden seçilebilir. Permütasyon, iç sıranın önemli olduğu, nesneler (veya olaylar) kümesi veya altkümesidir. Permütasyonlar, iç sıranın önemli olmadığı kombinasyonlardan farklıdırlar. Bu fonksiyonu kura türü olasılık hesaplamalarında kullanın.

Sözdizimi

PERMÜTASYON(sayı;sayı_seçilen)

Sayı     nesnelerin sayısını belirten tamsayıdır.

Sayı_seçilen     her permütasyondaki nesne sayısını belirten tamsayıdır.

Uyarılar

Her iki bağımsız değişkenin de ondalık kısmı atılır. Sayı veya sayı_seçilen sayısal değilse, PERMÜTASYON fonksiyonu #DEĞER! hata değeri verir. Sayı ≤ 0 veya sayı_seçilen < 0 ise, PERMÜTASYON fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir. Sayı < sayı_seçilen ise, PERMÜTASYON fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir. Permütasyon sayısının denklemi aşağıdaki gibidir:

Örnek

Kazanacak bir kura sayısını seçmenin olasılık oranını hesaplamak istediğinizi varsayalım. Her kura sayısı, her biri 0 ile 99 arasında (dahil) olabilen üç sayı içerir. Aşağıdaki fonksiyon olası permütasyonların sayısını hesaplar:

Örneği, boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

0
2013-01-15T20:01:54+02:00

1) PERMÜTASYON:
TANIM: r ≤ n olmak üzere n öğeli bir kümenin birbirinden farklı r öğesinin sıralı her bir dizilişine n öğenin r’li permütasyonu denir. r=n ise A kümesinin permütasyonlarının sayısı n! ‘dir. n öğenin r’li per-
mütasyonları için P(n,r) gösterimi kullanılır.
n öğenin r’li permütasyonlarının sayısı ;

P(n,r)= n!
(n-r)! 
ÖRNEKLER:

1) P(n,2) = 30 olduğuna göre n nedir?

ÇÖZÜM: 
n! = 30 → (n-2)!(n-1)!n =30 → n2-n –30=0 → (n-6) (n+5) = 0 n=6 V n=-5 
(n-2)! (n-2)!
n=-5 olamayacağından n=6’ dır.

2) TERKOS kelimesindeki harflerle anlamlı ya da anlamsız 6 harfli kaç kelime yazılabilir? 

ÇÖZÜM:

TERKOS kelimesinde 6 farklı harf olduğuna göre bu harfin değişik sırada her yazılışı bir kelime alır. Bunların sayısı;
P(6,6) = 6! = 1. 2. 3. 4. 5. 6=720 olduğundan 720 farklı kelime yazılabilir.
3) 6 resimden 4 tanesi bir duvara yan yana olacak biçimde kaç farklı biçimde asılabilir?

0