20 puan doğru yapın yanlış yapanı elimden geldiği kadar şikayet ederim

6-Aşağıdakilerden hangisi hikayenin ilk bölümüne (giriş bölümüne) verilen isimdir?

A) Serim B) Düğüm

C) Anlatım D) Çözüm

7- ………. Yazarın düşünce ve görüşlerini kesin yargılara bağlamadan , kişisel, özgün bir bakış açısıyla yazılmış yazılardır?

Yukarıdaki cümlenin başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Röportaj B) Eleştiri

C) Anı D) Deneme

8- Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Pastoral Şiir- Köy ve çoban hayatını anlatır.

B) Lirik Şiir- Felsefi konuları işler.

C) Didaktik Şiir- Öğretici şiirlerdir.

D) Epik Şiir- Kahramanlık konularını işler.

9-Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünsüz yumuşamasına uymaz?

A) Yanak B) Sağlık

C) Halk D) Kelebek

10- “Karanlığa doğru ilerlediğimde , gönlümün zihninde yaptığı hasarı hissediyorum”

Bu cümledeki sözcüklerin kaçında ses düşmesi vardır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

11- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralması vardır?

A) Sesler nereden geliyor diye merak ediyorum.

B) Öğrencilerim bana dertlerini anlatıyor.

C) Her soruyu mutlaka yapıyordu.

D) Her sabah heyecanla okula giderim.

12-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük basit kelimedir?

A) Askerde amcası yazıcı olmuş.

B) Çocuğun bilici yerine geldi.

C) Midyenin içinde inci aramıştık.

D) Her sürücü trafik kurallarına uymalıdır.

13- Yıllarca anne ve babasız büyüdüm

Bu cümlede “-ce” ekinin sözcüğe kattığı anlam doğru verilmiştir?

A) Olasılık B) Kesinlik

C) Beklenmezlik D) Aşırılık

1

Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-01-15T20:05:31+02:00

6_a

7_b

8_b

9_d

10_b

11_a

12_altı çizili sözcük yok

13_d

1 5 1