Cevaplar

2013-01-15T20:05:18+02:00

FİİLİMSİLER  (EYLEMSİLER)

Fiilimsiler üç ana grupta incelenir.

1) İSİM – FİİLLER (AD – EYLEMLER):

Fiil soylu sözcüklerin sonuna –mak, -mek , -ış, -iş, -uş, -üş, -ma, -me ekleri getirilerek yapılır.

Bir gülüşün ömre bedel. Gün biter gülüşün kalır bende. Seninle akşamları yürüyüşe çıkardık. Adamın yalvarışlarını bir görecektin. Madem ki yükseliş var iniş olmaz olur mu? Unutuş, unuturlar seni de. Bu kucaklayış belki de bir haykırışın sesiydi. Sana bakmak Allah’a inanmaktır. Yaşamak, ölmekten  zor. Buralardan gitmek istiyorum. Seni bile özlemek istemiyorum bu akşam. İçimde maziden kalma duygular var. Onula yeniden başlamayı düşünüyor musun.
1 5 1
2013-01-15T20:05:50+02:00


Yüklemi çekimli fiil olan cümledir. Çekimli fiilin ne olduğunu bir kez daha hatırlayalım: Çekimli fiil kip eki (haber ya da dilek kipleri) ve kişi eki almış olan fiildir.

Aşağıdaki cümlelerde yüklemler çekimli fiildir:

"Hedefe yaklaştıkça zorluklar artacaktır."
"Eline diken batmadan gül toplayamazsın."
"Sabırlı adam bir iğne ile kuyu kazar."
"Yavaş ve sabırla çalışma güzel işler üretir."
"Yüzeyde hazine bulamazsınız."
"Okyanusu suya bakarak aşamazsın."
Çekimli fiil tek kip eki alabileceği gibi iki farklı kip eki de alabilir; yani bileşik çekimli fiil olabilir:

Aşağıdaki dizelerde çekimli fiil durumunda olan yüklemler vardır:

"Sihrinle hayalimden ayın nakşı silindi

Her hissime bir taze çocuk safveti sindi."


"Saadet benziyor boş bir seraba

Düşüyor her seven gönül azaba

Gelmiyor çekilen dertler hesaba

Diyorum sebep ne bu ıstıraba?"(Orhan Seyfi ORHON)"Baktıkça yüzünüze aksiniz vurdu bana

Neşe dolu gözlerim büründü bir dumana.""Yıllarca gurbette çektiği çile

Canlanır yeniden gelerek dile.""Bütün mevsimlerin üstüne

Geriliyor bembeyaz bir kanat.""Güneş vurmuş içime

Kuşlara yapraklara dönmüşüm."

1 5 1