Cevaplar

2013-01-15T20:11:11+02:00

EITHER….OR, NEITHER….NOR, BOTH……AND: 

Both….and daima çoğul fille kullanılır. Either...or ve Neither...nor, ikinci öznenin tekil veya çoğul olmasına göre tekil yada çoğul olarak kullanılır.Bu guruptaki bağlaçlar mutlaka ikili kullanılan bağlaçlar. Dilbilgisi bakımından uyum gösteren iki sözcüğü yada cümleciği bir birine bağlarlar. (İki özne, iki nesne, iki fiil, iki zarf gibi) bu bağlaçlardan sadece "both...and " in fiili daima çoğul olur.Diğer lerinde ise fiile yakın olan özne tekil ise fiil tekil, çoğul ise fiil çoğul olarak kullanılır. 

EITHER…….OR 
Ya……ya da anlamındadır. Genellikle olumlu cümlelerde kullanılır. 
Olumsuz cümlelerde kullanıldığı zaman " neither…..…nor" ile aynı anlamı verir. 

I like doing homework. I like studying lesson. 
I like either doing homework or studying lesson. 
He iki cümledeki ortak kelimeler yeni cümlede kullanılır ve farklı olan kelimelere either...or ile başlanır.Yukarıdaki örnekte görüleceği gibi her iki cümlede "I" var ve yeni cümlede yazıyoruz, her iki cümlede "like" var onu da yazıyoruz, fakat daha sonraki kelimeler farklı olduğundan "either" ile başlıyor ve birinci cümledeki "doing homework" kelimelerini yazdıktan sonra "or" kelimesini yazıp ikinci cümledeki farklı kelimeler olan " studying lesson" yazıyoruz. 

Ahmet plays football. Mehmet plays football. 
Either Ahmet or Mehmet plays football. 

NEITHER……NOR 
Ne……ne de anlamındadır. Kendisi olumsuz bir yapı olduğu için olumlu fiille kullanılır ancak cümlenin anlamı olumsuzdur. 

I don't like eating chicken. My brother doesn't like eating chicken. 
Neither I nor my brother likes eating chicken. 
Aynı yukarıdaki mantıkla cümle yapılır fakat cümle olumlu olmasına rağmen anlamı olumsuzdur.Dikkat ederseniz her iki cümlede de "like eating chicken" sözcüğü ortak. Farklı olan özneler. Öyle ise cümleye "neither" ile başlayıp "I" yazıktan sonra "nor" yazıp "my brother" yazıp cümleyi yaparız.Fiile yakın olan özne tekil ise fiil tekildir. 


Mr. Smith is dancing with his wife. Mr. John is dancing with his Both of them went to cinema. 
Ali is an excellent student. Zehra is an excellent student. 
Ali and Zehra are both excellent students. 
Both Ali and Zehra are excellent students. 

0