Cevaplar

2013-01-15T20:29:28+02:00

Atomik kütle birimi, (akb) ya da dalton (Da) atom ve molekül kütlesini hesaplamakta kullanılan bir ölçü birimidir. Karbon-12 atomunun kütlesinin 12'de 1'ine bölümüyle tanımlanır.

1 akb = 1/NA gram = 1/ (1000 NA) kg (NA Avogadro sayısıdır.)

1 akb ≈ 1.660538782(83) × 10−27 kg ≈ 931.494028(23) MeV/c2Formüllerde verilen u sembolü, Atomik kütle birimi'nin orjinal adından gelmektedir. 

0
2013-01-15T20:53:24+02:00

Atomlar çok küçük tanecikler olduğundan tek bir atomu tartmak, kütlesini bu yolla bulmak mümkün değildir. Bu nedenle ilim adamları atom kütlelerini karşılaştırmayı ve uygun yöntemlerle kütlelerini bulmayı başarmışlardır. Bu işi yaparken bir atomu başlangıç olarak seçmişler. Diğer atomları bu kontrol atomu ile kıyaslayarak, bütün atomlar arasında değişik oransal büyüklükler bulmuşlar.

İlk önce kontrol atomu olarak, H atomunu seçmişler. Hidrojen atomunun kütlesi 1 BİRİM kabul edilmiş ve diğer atomlar bununla kıyaslanmış. Bu durumda kütle olarak

1 C atomu @ 12 tane H atomu

1 O atomu @ 16 tane H atomu

1 Mg atomu @ 24 tane H atomu

gibi eşitlikler bulunmuştur.

Yeni elementler bulundukça bu oranlarda sapmalar görülmüş. Bilim adamları bu durumu düzeltmek için kontrol atomunu değiştirmişler ve H yerine O = 16 kullanılmış ve en son olarak da 12C izotopu kullanmışlar.

Karbon 12 (12C) izotopunun 1 atomunun kütlesi 12,000 kabul edilmiş. Diğer elementlerin kütleleri 12C izotopuna bağlı olarak belirlenmiş ve bu kütlelere BAĞIL ATOM KÜTLELERİ denir.

ATOMİK KÜTLE BİRİMİ (a.k.b.)

12C izotopunun 1 tane atomunun kütlesinin �sine 1 atomik kütle birimi (a.k.b.) denir.

En hafif element olan hidrojenin 1 atomunun kütlesi, 12C izotopunun 1 atomunun kütlesinin �sine eşit kabul edilmiştir.

Öyleyse;

1 tane C = 12 a.k.b.

1 tane C = 12 H = 12 a.k.b.

1 tane O = 16 a.k.b. = 16 H

1 tane H = 1 a.k.b.

olarak tespit edilmiştir.

E Avogadro sayısı kadar taneciğe 1 MOL denir.

Avogadro sayısı = 6,02.1023 tane = N0 =NA

12C izotopunun atomlarından oluşmuş 12,00 gram karbon atomunda Avogadro sayısı kadar atom vardır.

Öyleyse;

1 tane C = 12 a.k.b.

1 tane C = 12 H = 12 a.k.b.

1 tane O = 16 a.k.b. = 16 H

1 tane H = 1 a.k.b.

olarak tespit edilmiştir.

E Avogadro sayısı kadar taneciğe 1 MOL denir.

Avogadro sayısı = 6,02.1023 tane = N0 =NA

12C izotopunun atomlarından oluşmuş 12,00 gram karbon atomunda Avogadro sayısı kadar atom vardır

0