7.İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde yer alan temel hak ve özgürlüklerle ilgili maddeler genellikle ,’tüm insanlar, herkes hiç kimse’ gibi ifadelerle başlamaktadır. Bu durum, insan hakları kavramının hangi özelliğini daha çok vurgular? (5 puan)

A)Yasalarla korunduğu B)Evrensel nitelik taşıdığı C)Ahlaki temele dayandığı D)Doğuştan kazanıldığı

1

Cevaplar

2013-01-15T20:24:35+02:00

herkesin eşit olduğunu ....................

1 1 1