Cevaplar

2013-01-15T20:52:09+02:00

Kan kabaca plazma dediğimiz sıvı ve şekilli elementlerden oluşur. Pıhtılaşması engellenmiş olan bir tüp kan santrifüj edilirse altta kırmızı küreler ve üstte plazma olmak üzere iki ana kısma ayrılır. Arada kan pulcukları (platelet-trombosit) ve beyaz kürelerden oluşan çok ince bir hat kalır bu hatta " buffy coat" adı verilir.
Plazma kanın yaklaşık % 55’ini oluşturur. Plazma içerisinde ; su , proteinler , ve diğer suda çözünen maddeler bulunur.Kan vücutta kardiovasküler sistem dediğimiz kalp ve damarlardan oluşan "dolaşım" sistemi içerisinde bulunur.

Bu sistemde ; Kalp , atardamarlar , toplardamar ve kılcal damarlarda bulunur.
Resimde atardamarlar kırmızı ve toplardamarlar mavi renk ile gösterilmiştir.


Kalp bir pompa görevi yaparak kanı tüm vucutta dolaşmasını sağlar.

Damarlar kanın dolaşması için özelleşmiş yapılardır. Kanın tüm dokulara taşınmasından sorumludurlar.Kan nerede üretililir?


Kanın üretimi daha embriyo döneminde başlar. İlk olarak "sarı kese" de başlar. Bu üretim 3.ay gibi sonlanır.Hemen 1.aydan itibaren kan üretimi karaciğer ve dalağa kayar. Doğumdan itibaren üretim uzun ve yassı kemiklerde olur. Erişkin bir kişde30 yaşından sonra üretim yassı kemiklere kayar.

Başa Dön ˆ


Kan üretimine ne ad verilir?

Kan üretimine " Hematopoesis" adı verilir. Kan normalde yassı kemiklerde üretilir. Buna " medüller hematopoiesis" adı verilir. Bazı durumlarda kan kemik iliği dışında karaciğer ve dalak gibi organlarda üretilebilir . Bu duruma da " ekstra medüller hematopoiesis" adı verilir.

Başa Dön ˆ

Kemik İliğinde kan nasıl üretilir?


Kan hücreleri vücutta kemik iliğinde üretilirler. Kemik iliği bazı kemiklerin içinde bulunan süngerimsi bir yapıdır. Hepsi " Kök hücre –Stem Cell" denilen bir hücreden köken alırlar Kemik iliğinde hematolojik kök hücreler bulunmaktadır. 
Bu hücreler çeşitli besleme faktörleriyle vücudun ihtiyaçlarına göre kırmızı , beyaz hücreler ve kan 
pulcukları ( platelet-trombosit) üretirler.


Kök hücreler her üç tip hücreyi de üretebilirler. Kendilerini çoğaltabilir ya da kopyalayabilirler. Bu kopya hücreler zaman içinde olgun kan hücrelerine dönüşürler. 
Olgunlaşan kan hücreleri zamanı geldiği zaman kemik iliğini terk ederler. Sağlıklı bir vücut rahatlıkla kendine yetecek kadar kan hücresi üretir.


Bu hücrelerden herhangibi birisi eksik olduğu zaman doktorlar "sitopeni" ismini verirler.Sitopeni tanımı herhangibi bir gurubu kapsayabilir.
•KK’nin eksik olduğu durumlar için "Anemi"
•BK’nin eksik olduğu zaman "Lököpeni"
•Plateletlerin eksik olduğu zaman "Trombositopeni" den bahsedilir.


Bazen 2 tip hücre eksik olur. O zaman , latince iki anlamına gelen "bi" eki kullanılarak "bisitopeni" tanımı kullanılır. Eğer her üç seri eksikse o zaman "Pansitopeni"den bahsedilir.

Başa Dön ˆ

Normal Kan Hücreleri nelerdir?


Kırmızı Küreler :
Kırmızı küreler , aynı zamanda eritrositler olarak ta bilinir. İngilizce olarak "Red Blood Cells" isimlendirilirler. Bu nedenle bazen testlerde kısaca "RBC" olarak yazılırlar.


Kanın nerdeyse yarısını oluştururlar. Eritrositlerin büyüklükleri 8 mm kadar olup mm3’te 4-6 milyon kadar bulunurlar .
İçleri "Hemoglobin" adı verilen bir yapıyı ihtiva eder. Hemoglobin ortasında bir demir yapısı içeren protein içerir. Bu yapı KK’nın dokulara akciğerlerden oksijen ve tekrardan oluşan karbondioksidi taşımasını temin eder.Embriyonik dönemde ve erişkinde hemoglobin oranları değişir. Doğumdan önce oksijene çok daha duyarlı olan Gower I,II , Portlan I ve Hemoglobin F yüksek orandayken erişkinde Hemoglobin A ön plandadır.

1 5 1