Doğru yazmayanı şikayet ederim +20

S.5) Aşağıdaki cümlelerde mecaz anlamlarıyla kullanılmış sözcüklerin altını çizerek, bu sözcükleri gerçek anlamlarıyla birer cümlede kullanınız. (10 pn)

- Bu konuda çok derin bilgisi var.

Cümlem:

- İşte yine bir yalanını yakaladım!

Cümlem:

S.7) Aşağıdaki paragrafta boş bırakılan yerlere uygun noktalama işaretlerini getiriniz. (10 pn)

Savcı ( ) hakime döndü ( )

- Hakim Bey ( ) Türk Ceza Kanunu’nun kaçıncı maddesine uyuyor bu suç ( )

1

Cevaplar

2013-01-15T20:34:42+02:00

savcı; hakime döndü:
hakim bey,.................................... ? 

1 2 1