Boşlukları doldurunuz.... 1-Bir maddenın farklı maddelere ayrışmasına...... değişim denır 2-Öz kütle bır maddenin........özelliğidir 3-Kimyasal Tepkimelerde tepkimeye gien maddelere..........denir 4-Demirin Paslanması Bir ........olayıdır 5-Metan Gazının yanması sonucu............ve..............bileşikleri oluşur 6-Asitlerin Bazlarla gerçekleştiği tepkimeler..........tepkimesi olarak adlandırılır 7-Çözülme Çökelme tepkimelerinde çökelmeye uğruyan iyonlara.............denir 8-Nötrleşme tepkimeleri sonucu her zaman..........oluşur 9-Kimyasal Tepkimelerde Elektron alan maddelere.........denir 10-Yükseltgenen maddeler...........özellik gösterir 11-Protein oluşurken monomerler........bağı ile bağlanırlar 12-Naylon 6,6 oluşumu bir............... polimerleşmedir 13-Esterlerin hifrolizi sonucu........ asit ve............ oluşur 14-Proteinlerin hidrolizi sonucu .............oluşur 15-Kauçuk doğal............dir 16-Elektron alış-verişinin gerçekleştiği tepkimelere.......... tepkimeleri denir 17-...........Asit ve bazlar için ayıraçtır 18-Net iyon denkleminde.............iyonlar bulunur 19-Solunum Bir ................olayıdır 20-Nötr haldekı metal atomların kimyasal tepkimelerde...............ler

1

Cevaplar

2013-01-15T21:03:21+02:00

1 kimyasal 2 ayırt edici sayısalcıyım anca bu kadar :)

1 5 1