Cevaplar

2013-01-15T21:30:26+02:00

araştır bulursun gercekten bak :D

2 1 2
2013-01-15T21:31:18+02:00

 

Bu zamanın Türkçe’de net bir karşılığı yoktur. Bazen geçmiş zaman bazen şimdiki zaman kullanırız Perfect Tense’te kurulmuş cümleleri dilimize çevirirken.

I have lived here for 15 years =15 yıldır burada yaşıyorum.She has finally understood = Sonunda anladı..

I. That castle has stood there for 325 years

Bu zaman geçmişle şu an arasında bir köprüdür. Yukarıdaki ilk örnekte bunu görüyoruz. Bahsedilen olay yani yaşamak 15 yıl önce başlamış, bugüne dek fasılasız sürmüş ve hala sürüyor. Buna benzer uzun süreli durumlar bu zamanda anlatılır.

That castle has stood there for 325 years. =Şu kale 325 yıldır orada duruyor.

I have taught English for 7 years. =Yedi senedir İngilizce öğretiyorum.

Kısa süreli durumlar içinse perfect continuous kullanılır.

I have been painting this room for two hours. =iki saattir bu duvarı boyuyorum.
Ancak işin içine non-progressive kavramı girerse yine present perfect kullanırız.
I have known him for half an hour =Onu yarım saattir tanıyorum. Gördüğünüz gibi işin başlangıcı kısa süre önce olsa da present perfect kullandık, continuous kullanmadık; çünkü know fiili non-progressive’dir.

II. Look! I have bought a new jacket
Bu zaman yeni olmuş olayları, taze gelişmeleri anlatmak için de kullanılır. Mesela haberler bu zamanda sunulur. Sonra ayrıntılar geçmiş zamanda verilir. Mesela King of pop music has died. =Popun kralı öldü diye başlar haber; Today a madman shot him at about 10 am = Bugün bir kaçık onu saat sabah 10 gibi vurdu. diye devam eder.

1 5 1