Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-15T21:46:22+02:00
Orucu bozan ve bozmayan haller

1- Sahura kalkmak,
2- Sahuru imsaka yakın zamana kadar geciktirmek,
3- Güneş battıktan sonra iftarda acele etmek,
4- İftarda şu duayı okumak:
(Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü ve ala rızkıke eftartü:
Allahım, Senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım ve Sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım.)
5- Orucu hurma gibi tatlı bir şeyle açmak,
6- Fakir ve kimsesizlere yardımda bulunmak,
7- Bol bol Kur’an okumak ve ibadette bulunmak,
8- Boş ve faydasız söz ve davranışlardan sakınmak.
9- Yıkanması gerekenin imsaktan önce yıkanması,
10- İtikafa girmek. (46-el-Fıkhu ale’l-Mezahibi’l-Erbaa, 1/577; Şerhu şirati’l,islâm, s. 193.)

Oruçluya mekruh olan şeyler nelerdir?

1- Bir şey tatmak,
2- Gereksiz yere bir şey çiğnemek,
3- Tükrüğü ağızda biriktirip yutmak,
4- Kendisi zayıf düşecekse kan aldırmak,
5- Kendisine güveni olmayan kimsenin eşini öpmesi,
6- Taharette mübalağa etmek,
7- Abdest alırken ağza ve burna su almakta mübalağa etmek,
8- Çiğnenmiş sakız çiğnemek.(47-Tahtavî, s. 544; Tabyinü’l Hakaik, 1/331.)

Oruçluya mekruh olmayan şeyler nelerdir?

1- Göze sürme çekmek,
2- Misvak kullanmak. (48-Şafilere göre zevalden sonra misvak kullanmak mekruhtur. (İane 1/47).)
3- Serinlemek için bir bez parçasını ıslatıp vücuda sürmek,
4- Misk ve gül gibi bir şeyi koklamak,
5- Burna su çekmek
6- Su ile ağzını çalkalamak,
7- Kendisinden emin olmak kaydıyla eşini öpmek,
8- Zayıf düşmemek kaydıyla kan aldırmak,
9- Yıkanmak.(49-Bahru’r-Raik 2/302; Tahtavî s. 559.)

Orucu bozmayan şeyler nelerdir?

1- Unutarak yemek, içmek,
2- Unutarak cinsel ilişkide bulunmak,
3- Kendi isteği dışında kusmak,
4- Sadece bakmak veya düşünmek suretiyle boşalmak.
5- Kendiliğinden gelen kusuntunun yine kendiliğinden içeri girmesi.
6- Kulağa suyun kaçması.
7- Karısını sadece öpmek.
8- Uyurken ihtilam olmak,
9- Cünüp olarak sabahlamak,
10- Ağza gelen balgamı yutmak,
11- Burundaki akıntıyı geri çekerek yutmak,
12- Boğaza toz veya sineğin kaçması,
13- Kendi isteği olmadan boğazına duman girmesi,
14- Dişler arasında kalan ve nohut büyüklüğünden az olan kırıntıyı yutmak, (50 Şafiilere göre dişler arasında kalan kırıntı nohut tanesinden az da olsa yutulunca oruç bozulur, (iane, 1/232).)
15- Kan aldırmak,
16- Göze sürme çekmek,
17- Göze ilaç dökmek,
18- Erkeğin cinsel organına ilaç veya su akıtma-sı,(51-Şafiilere göre cinsel organına su veya ilaç damlatmak orucu bozar (Muğni, 1/428),)
19- İsteyerek az kusmak,
20- Bıyık yağlamak,
21- Kokulu birşey koklamak,
22- Gıybet etmek,
23- Gözenekler yoluyla vücuda merhem girme-si.(52-Tahtavî, s. 542; el-Fıkhu ale’l-Mezahibi’l-Erbaa, 1/565).)

0
2013-01-15T23:43:41+02:00

Orucu bozan ve bozmayan haller

1- Sahura kalkmak,
2- Sahuru imsaka yakın zamana kadar geciktirmek,
3- Güneş battıktan sonra iftarda acele etmek,
4- İftarda şu duayı okumak:
(Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü ve ala rızkıke eftartü:
Allahım, Senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım ve Sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım.)
5- Orucu hurma gibi tatlı bir şeyle açmak,
6- Fakir ve kimsesizlere yardımda bulunmak,
7- Bol bol Kur’an okumak ve ibadette bulunmak,
8- Boş ve faydasız söz ve davranışlardan sakınmak.
9- Yıkanması gerekenin imsaktan önce yıkanması,
10- İtikafa girmek. (46-el-Fıkhu ale’l-Mezahibi’l-Erbaa, 1/577; Şerhu şirati’l,islâm, s. 193.)

0