Cevaplar

2013-01-15T22:01:11+02:00

abbreviation: <-----> kısaltma
ability: <-----> beceri
able: <-----> becerikli
about: <-----> hakkında
above: <-----> üstünde, -den yukarı
abroad: <-----> yurtdışına
absence: <-----> yokluk
absent: <-----> dalgın
accept: <-----> kabul etmek
acceptable: <-----> kabul edilebilir
accident: <-----> kaza
accidental: <-----> kaza ile olan
according: <-----> e göre
account: <-----> hesap
achive: <-----> başarmak
achivement: <-----> başarı
acid: <-----> asit
across. <-----> karşıda
act: <-----> davranmak
action: <-----> olay
active: <-----> aktif
activity: <-----> aktivite
actor,actress: <-----> aktör, aktris
actual: <-----> gerçek
actually: <-----> aslında, gerçekten
add: <-----> eklemek
addition: <-----> eklenti

1 5 1