Cevaplar

2013-01-15T22:02:58+02:00

HİDROKSİT iyonik bileşiktir

1 4 1
2013-01-15T22:03:20+02:00

Sodyum Klorür         —> NaCl —> Na+ ve Cl iyonları
Alüminyum Klorür —> AlCl3 —>Al+3 ve Cl-1  iyonları
Alüminyum Sülfür —> Al2S—> Al+3 ve S-2 iyonları

1 4 1