Cevaplar

2013-01-15T22:03:48+02:00
Şiir dili her şeyin üzerindedir. Şiir bir biçim sorunudur Şairler iç ahengi yakalayabilmek için söz sanatlarından, ses benzerliklerinden, redif ve kafiyeden yararlanmışlardır. Amaç iyi ve güzel şiir yazabilmektir. Dilde saflaşma, sadeleşme görülür. Şiir, soylu bir sanat olarak kabul edilir. En değerli şey dizedir. Şairlerin kendilerine özgü imge düzenleri vardır. Sembolizmden etkilenmişlerdir. İçsel ve gizemsel bir yaklaşımla insan anlatılır. İşlenen temalar sıradan okuyucunun anlayamayacağı niteliktedir. Güzel şiirin ancak çalışarak elde edileceği ve şiirin emek işi olduğu görüşü hakimdir. Şiirin toplum için değil, sanat için olduğunu iddia ederler ve şiirlerini sanat için yazarlar.
1 5 1