9.sınıf Coğrafya :

Sorular : Doğal Unsurların İnsanlar Üzerindeki Etkilerini Yazınız ?

1-Atmosfer'in İnsanlara Etkisi :

2-Akarsular'ın İnsanlara Etkisi :

3- Yer Şekilleri'nin İnsanlara Etkisi :

4- Toprağın İnsanlara Etkisi :

5- Bitki Örtüsü'nün İnsanlara Etkisi :

6- Hayvanlar'ın İnsanlara Etkisi :

7-Taşlar'ın İnsanlara Etkisi :

8- Madenler'in İnsanlara Etkisi :

9-Enerji Kaynakları'nın İnsanlara Etkisi :

10-Deniz Ve Okyanuslar'ın İnsanlara Etkisi :

11- Depremler'in İnsanlara Etkisi :

12- Volkanik Faaliyetler'in İnsanlara Etkisi :

2

Cevaplar

2012-10-07T08:08:31+03:00

bende 9.sınıfa gidiyon sayfa kaç

 

1 4 1
2012-10-07T09:09:45+03:00

12- İnsanlar yanardağlardan korkarlar; çünkü, ölüm ile eş anlamlıdır. Volkanlardan çıkan karbondioksit, karbonmonoksit, metan, amonyak, hidrojen sülfür, kükürtdioksit gibi zehirli gazlar, karanlık, havasız ortam, kaynayan ateş kazanlarına benzeyen yanardağ ağızları adeta cehennemin yeryüzündeki canlandırması gibidir. Allah, dünyadaki her şey gibi volkanları da bir ilim ve hikmet üzerine yaratmıştır.

 

11-Büyük depremler, insanların başına aniden gelir ve herkesi sarsar. Bu türden bir deprem felaketine maruz kalan bazı kişilerde, fiziksel bir yaralanma olmasa bile, duygusal sorunlar ortaya çıkabilir. Doğal afetlere her insan çeşitli türden tepkiler gösterir. Bu tepkiler tamamen normaldir. Bunların neler olduğunu bilmenizin, olayın psikolojik etkilerinden daha çabuk kurtulmanıza yardımı olacaktır


10-Dağda yaşayan bir adamla deniz kısmında yaşayan insan üzerinde bayağı fark vardır.Dağda yaşayan kışın çok soğuklara dayanabilirken deniz kenarında yaşayan birinden bunu bekleyemiyiz.Çünkü deniz kenarının ılıman bir havası vardır

 

9-Enerji, ekonomik ve sosyal kalkınma için temel girdilerden birisi durumundadır.
Artan nüfus, şehirleşme, sanayileşme, teknolojinin yaygınlaşması ve refah
artışına paralel olarak enerji tüketimi kaçınılmaz bir şekilde büyümektedir.
Enerjinin en tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanılması gerekmektedir.

 

8-Kontrolsüz olan madenler insanlrın sularını kirletiyor ve bu suyu kullananlar zehirleniyor.Suyu tek içmek için değil bahçe sulamak için evi temizlemek içinde kullanılıyor.

 

7-Son yıllarda süs taşları çok popüler. İster ametist, sitrin,opal gibi yarı değerli taşları takı olarak taşıyın ister evinizde ya da ofisinizde küçükbir biblo olarak bulundurun...Hatta bazıları bu taşları taşıyarak negatifenerjiyi pozitife çevirdiklerini düşünüyor. Ruhsal sıkıntılara ve bazı psikolojik sorunlara iyi geldiğini savunanlar da var.

 

6-Gerek başıboş ve gerekse sağlık kuralları dikkate alınmadan sahipli olarak yetiştirilen değişik tür hayvanlardan kaynaklanan hastalıklar, halk sağlığı açısından büyük problemler oluşturmaktadır. Bu hastalıklardan gerek hayvanlar gerek insanlar için en dramatik sonucu yaratanlardan bir tanesi şüphesiz kuduzdur. Kuduz hastalığını bu kadar dramatik ve korkunç yapan neden hastalığın tedavisinin mümkün olmaması ve mutlak ölümle sonuçlanmasıdır.

 

5-

4-Toprağın belli bir doğalyapısı vardır.Toprakta bulunmaması gereken maddelerin bulunmaması toprak kirlenmesine neden olur. Çeşitli zararlıve zehirli artıklar, çöpler, küller ve aşırı gübrelem toprak kirlenmesine neden olur. toprak kirlenmesine neden olur.
Böyle bir olumsuzlukla karşılaşmamak için tarlaların kirli sularal sulanmaması, çöp ve kül dökülmemesi gerekir.Tarım alanlarında bol ürün almak amcıyla rastgele gübreleme yapılmamalıdır.Önce toprağın yapısında bulunan maddeler Toprak Analiz Laboratuvarlarında inceletilip toprakta eksik madensel madde, yetiştirilecek ürünün cinsine göre belinlenmelidir.Bundan sonra uygun cins ve miktardaki gübre toprağa verimelidi.

3-İnsanlar tepelerden çok düz arazilerde yerleşim yapmıştır.Çünkü yukarılara çıktıkca sıcaklık azalmaktadır.Bununla birlikte basınçta artar.

 

2-Akarsulardan insanlar nasıl yararlanmaktadır, akarsuların elektrik üretiminde kullanılması.

 

1-Güneşten gelen zararlı ışınları süzer.

Meteorların dünyamıza düşmesini büyük oranda engeller.

Canlılar için gerekli gazları bulundurur.

İklim olayları meydana gelir.

Dünyamızın aşırı ısınmasını ve soğumasını engeller.

Güneş ışınlarını dağıtır. Böylece gölgede kalan yerlerin de aydınlanmasını sağlar.

Dünya ile birlikte dönerek sürtünmeden doğacak yanmayı engeller.

1 5 1