Cevaplar

2013-01-15T23:22:36+02:00

İngiltere'deki nüfüs planlı ve yavaş artmaktadır çünkü gelişmişlik düzeyi ve eğitim fazla olduğundan insanlar az çocuk doğurmakta ve planlama yapmaktadırlar kişi başına düşen milli gelir yüksek ve refah düzeyi fazladır. Ancak Pakistan'da tam tersi bir durum vardır insanların eğitim seviyesi düşük ve aile planlaması olmadığından sürekli ve düzensiz bir nüfüs artışı vardır. 

4 3 4