Cevaplar

2013-01-16T08:53:11+02:00

XVIII. Yüzyıl Islahatları ve Özellikleri
Lale Devri
 •İlk kez Avrupa’nın önemli merkezlerinde geçici elçilikler açıldı (Paris, Viyana, Moskova ve Lehistan). Osmanlı Devleti, elçilikleri kurmakla; Avrupa’daki teknik, bilimsel ve sosyal gelişmeleri takip etmeyi ve Avrupa devletlerinin politikalarını öğrenmeyi amaçlamıştır.
 •Said Efendi ve İbrahim Müteferrika tarafından ilk Türk matbaası kuruldu (1727). İbrahim Müteferrika’nın evinde kurulan bu ilk Osmanlı matbaasında dini kitaplar hariç tarih, coğrafya ve edebiyata ait bazı kitaplar basılmıştır. Matbaada basılan ilk eser Vankulu Lügati adlı sözlüktür.
Osmanlı Devleti’nde binlerce insan hattatlık yaparak geçimlerini sağlıyordu. Bu insanları mağdur etmemek amacıyla devlet önceleri matbaada dini kitapların basımını yasaklamıştır.
 •Yeniçerilerden oluşturulan bir itfaiye örgütü kurulmuştur (Tulumbacılar).
 •Yalova’da bir kağıt imalathanesi kurulmuştur.
 •İstanbul’da bir kumaş ve çini imalathanesi açılmıştır.
 •İlk defa çiçek hastalığı için aşı bulunmuştur.
 •Kütüphaneler açılmıştır (En önemlileri Enderun ve Yeni Cami kütüphaneleridir).
 •Askeri alanda esaslı bir ıslahat görülmemiş, sınırlarda bazı kaleler ve istihkamlar yaptırılmıştır. Ayrıca İstanbul surları onarılmıştır.
 •Doğu klâsiklerinden bazı eserler Türkçeye tercüme edilmiştir.
 •Resim, minyatür, edebiyat ve az da olsa bilim alanında gelişmeler gözlenmiştir.
 •Avrupa’dan Rokoko ve Barok tarzı mimari örnek alınarak çeşitli eserler yapılmıştır.
 •Osmanlı mimarisinin Avrupa mimarisinin etkisinde kalması sonucunda sivil mimari ön plana çıkmıştır.
 Osmanlı Devleti bu dönemde sadece Doğu’da İran’la savaşmıştır.
 •Lâle Devri Patrona Halil İsyanı ile sona ermiştir.
 I. Mahmut 
•l. Mahmut orduya düzen vermenin ve Avrupa orduları gibi savaşa hazırlanmanın lüzumunu anlamış ve bu işi Fransız asıllı Humbaracı Ahmet Paşa’ya (Kont dö Boneval) vermiştir.

http://www.sorubak.com/blog/17-ve-18-yuzyil-islahat-hareketleri-ve-ozellikleri.html

0
2013-01-16T10:23:36+02:00

•İlk kez Avrupa’nın önemli merkezlerinde geçici elçilikler açıldı (Paris, Viyana, Moskova ve Lehistan). Osmanlı Devleti, elçilikleri kurmakla; Avrupa’daki teknik, bilimsel ve sosyal gelişmeleri takip etmeyi ve Avrupa devletlerinin politikalarını öğrenmeyi amaçlamıştır.
 •Said Efendi ve İbrahim Müteferrika tarafından ilk Türk matbaası kuruldu (1727). İbrahim Müteferrika’nın evinde kurulan bu ilk Osmanlı matbaasında dini kitaplar hariç tarih, coğrafya ve edebiyata ait bazı kitaplar basılmıştır. Matbaada basılan ilk eser Vankulu Lügati adlı sözlüktür.
Osmanlı Devleti’nde binlerce insan hattatlık yaparak geçimlerini sağlıyordu. Bu insanları mağdur etmemek amacıyla devlet önceleri matbaada dini kitapların basımını yasaklamıştır.
 •Yeniçerilerden oluşturulan bir itfaiye örgütü kurulmuştur (Tulumbacılar).
 •Yalova’da bir kağıt imalathanesi kurulmuştur.
 •İstanbul’da bir kumaş ve çini imalathanesi açılmıştır.
 •İlk defa çiçek hastalığı için aşı bulunmuştur.
 •Kütüphaneler açılmıştır (En önemlileri Enderun ve Yeni Cami kütüphaneleridir).
 •Askeri alanda esaslı bir ıslahat görülmemiş, sınırlarda bazı kaleler ve istihkamlar yaptırılmıştır. Ayrıca İstanbul surları onarılmıştır.
 •Doğu klâsiklerinden bazı eserler Türkçeye tercüme edilmiştir.
 •Resim, minyatür, edebiyat ve az da olsa bilim alanında gelişmeler gözlenmiştir.
 •Avrupa’dan Rokoko ve Barok tarzı mimari örnek alınarak çeşitli eserler yapılmıştır.
 •Osmanlı mimarisinin Avrupa mimarisinin etkisinde kalması sonucunda sivil mimari ön plana çıkmıştır.
 Osmanlı Devleti bu dönemde sadece Doğu’da İran’la savaşmıştır.
 •Lâle Devri Patrona Halil İsyanı ile sona ermiştir.
 I. Mahmut 
•l. Mahmut orduya düzen vermenin ve Avrupa orduları gibi savaşa hazırlanmanın lüzumunu anlamış ve bu işi Fransız asıllı Humbaracı Ahmet Paşa’ya (Kont dö Boneval) vermiştir.

http://www.sorubak.com/blog/17-ve-18-yuzyil-islahat-hareketleri-ve-ozellikleri.html

0