boşlukları doldurun
1. Dogal ortamı hava küre,su küre ..... ve .... olşturur
2.pedoloji .. ... .. yararlandıgı bilim dallarından biridir
Aşagıdaki soruları yanıtlayınız.
1.Cografyanın başlıca prensiplerini Nelerdir?
2. Dogal sistemler hangileridir? bu sistemleri cografyanın hangi dalları incelemektedir?
yanlıs cevabı sikayet edicem :)

1

Cevaplar

2013-01-16T09:51:13+02:00

1 cevabı taş küre ve canlılar küresi oluşturur 

2 cevabı coğrafyanın yararlandığı bilim dalıdır Coğrafya'nın kullandığı üç temel prensibi vardır. Bunlar; dağılış, ilgi ve bağlılık ile nedensellik'tir.Coğrafyacı araştırmalarını bu üç temel prensibe göre yaparak ortaya koyar.1. Dağılış Prensibi: Bu prensip coğrafyanın en önemli prensibidir. Coğrafya araştırmalarına neden olan konuların belirli bir alandaki yayılışı ve bulunuş biçimleri, dağılış olarak ifade edilir.Buradaki alan bir yöreolabileceği gibi, havza, bölüm, bölge, ülke, kıta ve hatta dünyaolabilir.
Coğrafyanınyukarıda belirtilen dağılış, nedensellik, ilgi ve bağlılık prensipleri,sadece coğrafyanın kullandığı (patenti coğrafyaya ait olan) prensiplerdeğildir. Günümüzde bütün bilimler birbiriyle içice girmiş durumdadır.Büyük projeler çeşitli alanlara mensup kişilerden oluşan araştırmacılargrubu tarafından yürütülmektedir. Onun için günümüzde nedensellikprensibinin sadece coğrafyaya ait olduğunu söylemek bilimsel düşünceyeaykırıdır, Böyle bir iddia ancak günümüz dünyasında bilimsel düşünceyiiyi kavrayamamanın bir ürünü olabilir. Hiç bir bilim düşünülemez ki"neden" sorusunun cevabını bulmaya çalışmasın. Onun için nedensellikprensibi sadece coğrafyaya özgü bir prensip değildir. Bütün bilimlereaittir. Dağılış prensibi de yine birçok bilim tarafından kullanılır.Toprak haritasını yapmayan yani toprakların dağılışını göstermeyen birtoprak bilimi düşünülemez. Aynı durum jeoloji ve diğer pek çok bilimiçin de geçerlidir. Bu nedenle prensipler dikkate alındığında,coğrafyanın diğer bilimlerden farkı, yukarıda belirtilen prensiplerinsadece kendisine ait olması değil, bu üç prensibi birliktekullanmasıdır
DOĞAL SİSTEMLER 
Litosfer(Taş Küre):
 Doğal unsurların başında dağlar, tepeler, platolar, ovalar ve vadiler gibi çeşitli yer şekilleri 
gelir Yer şekilleri çeşitli özellikteki taş ve tabakalardan oluşurlar Yer kabuğunun bu katı bölümü taş küre (litosfer) olarak 
ta ifade edilir 
Hidrosfer(Su Küre): Çevremizde akarsular, göller ve denizler kaynak suları ve yeraltında da su bulunmaktadır 
Bunların hepsine birden su küre (hidrosfer) denir 
Atmosfer(Hava Küre): Çeşitli gazların karışımı olan atmosferdeki hava, insanların yanı sıra diğer canlıların 
yaşayabilmeleri için ilk koşuldur 
Biyosfer(Canlılar Küresi): Çevremizde bitkiler ve hayvanlar da vardır Bunlar biyosferi oluşturur Bu canlı 
unsurlarla birlikte çevrenin şimdiye kadar belirtilmiş olan unsurlarının hepsi birlikte doğal sistemleri oluştururlar 


1 5 1