Cevaplar

En İyi Cevap!
  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-16T10:17:27+02:00

Karışımlar
Çevremizdeki bir çok madde karışımlar halindedir. Birden çok saf maddelerin kendi özelliklerini kaybetmeden bir araya gelmesiyle oluşan maddelere karışım denir. Toprak, şekerli su, limonata, ayran, ekmek, süt, reçel, bal, hava, deniz suyu, harç karışımdır.


Çözeltiler

Katı sıvı yada gaz bir maddenin bir sıvı içerisinde dağılması sonucu oluşan saydam sıvı karışımlarına çözelti denir. Şekerli ve tuzlu su, maden suyu, gazlı içecekler, deniz suyu çözeltilere örnektir. Şeker, tuz gibi maddeler suda erimezler, çözünürler

2 5 2
2013-01-16T10:20:20+02:00

1-Saf madde değildirler
 2-Homojen veya heterojendirler
 3-Fiziksel yolla oluşurlar
 4-Maddeler her oranda karışırlar
 5-Oluşumları için enerjiye ihtiyaç yoktur
 6-Kendisini oluşturan maddelerin özelliklerini taşırlar
 7-Kimyasal formülleri yoktur
 8-Erime ve kaynama noktaları sabit değildir
 9-Öz kütleleri sabit değildir
 10-Kendisini oluşturan maddelere fiziksel yolla ayrışırlar
 11-En az iki atomdan oluşurlar
 12-Yapı taşları olmaz
 
 ÇEŞİTLERİ
 
 a-Homojen karışımlar
 b-Heterojen karışımlar 
 
 A - HOMOJEN KARIŞIMLAR
 
 Özelliği her yerinde aynı olan karışımlardır
 
 ÇEŞİTLERİ
 a-Çözeltiler
 b-Alaşımlar
 
 B- HETOROJEN KARIŞIMLAR
 
 
 Özelliği her tarafında aynı olmayan karışımlar 
 
 ÇEŞİTLERİ
 a-Süspansiyon 
 b-Emülsiyon
 
 
 
 
 Ç Ö Z E L T İ L E R
 
 
 Bir maddenin başka bir madde içinde gözle görülmeyecek kadar küçük parçacıklar halinde bulunmasıyla oluşan homojen karışımlardır
 
 Şeker + su = Şekerli su
 Tuz + su = Tuzlu su 
 Elemanları
 a-çözünen madde ( şeker , tuz )
 b-çözücü madde ( SU )
 
 ÇÖZELTİ ÇEŞİTLERİ
 
 A-ÇÖZÜNEN MADDE MİKTARINA GÖRE ÇÖZELTİLER
 1-Seyreltik çözeltiler ( çözüneni az çözücü madde miktarı fazla olan çözeltiler )
 ( şekeri az suyu fazla olan çözeltiler )
 
 2-Derişik çözeltiler (çözüneni fazla çözücü madde miktarı az olan çözeltiler )
 (şekeri fazla suyu az olan çözeltiler )
 
 Seyreltik çözeltiler derişik çözeltiye dönüştürülürken
 1-Çözücü ısıtılarak buharlaştırılıp uzaklaştırılarak,
 2-Çözünen madde miktarı artırılarak
 
 B-ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNE GÖRE ÇÖZELTİLER
 Çözünürlük tanımı
 1-Doymuş çözelti
 2-Doymamış çözelti
 
 C-ÇÖZEN VE ÇÖZÜNEN MADDE TÜRLERİNE GÖRE ÇÖZELTİLER
 1- katı - katı çözeltiler ALAŞIMLAR
 2- katı – sıvı çözeltiler Şekerli su
 3- sıvı - sıvı çözeltiler Alkollü su
 4- sıvı - gaz çözeltiler Gazoz , kola
 5- gaz - gaz çözeltiler Hava
 
 D-İLETKENLİKLERİNE GÖRE ÇÖZELTİLER
 1-İletken ( Elektrolit ) çözeltiler
 2-Yalıtkan ( Elektrolit olmayan ) çözeltiler
 
 ÇÖZELTİLERİN ÖZELLİKLERİ
 1-Homojendirler
 2-Saydamdırlar
 3-Tanecikleri gözle görülmez
 4-Çökelti vermez
 5-Süzgeç kağıdında tortu bırakmaz

1 5 1