Cevaplar

2013-01-16T13:09:50+02:00

Bir kimyasal maddenin bağımsız olarak bulunabilen en küçük parçası MOLEKÜLDÜR.

Element ve bileşik arsındaki fark : Element aynı cins atomlardan, bileşik ise farklı cins atomlardan oluşur.

Sıvılar ve gazlar neden ötleme yapar : Öteleme hareketi: Taneciklerin birbirini iterek hareket etmesi,yer değiştirmesidir.
Sıvılar ve gazlar öteleme hareketi yapar.
Gaz tanecikleri arasındaki boşluk katı ve sıvılara göre çok fazladır ve tanecikler birbirlerinden tamamen bağımsız hareket ederler.

Aynı hacimdeki alkol ve suyu karıştırsak hacmi ne olur ? : Bunu bilmiyorum :(

0
2013-01-16T13:38:56+02:00

Bir kimyasal maddenin bağımsız olarak bulunabilen en küçük parçası MOLEKÜLDÜR.

Element ve bileşik arsındaki fark : Element aynı cins atomlardan, bileşik ise farklı cins atomlardan oluşur.

Sıvılar ve gazlar neden ötleme yapar : Öteleme hareketi: Taneciklerin birbirini iterek hareket etmesi,yer değiştirmesidir.
Sıvılar ve gazlar öteleme hareketi yapar.
Gaz tanecikleri arasındaki boşluk katı ve sıvılara göre çok fazladır ve tanecikler birbirlerinden tamamen bağımsız hareket ederler.

0