Cevaplar

2013-01-16T13:50:39+02:00

Çocuk edebiyatı kavramı, son yıllarda kültür, edebiyat, sanat dünyamızda daha bir gündeme geldi. Özellikle çocuklara yönelik olarak yayınlanan edebî ürünler, bu kavram içerisinde değerlendirildi. Bu alanda ortaya konulan eserler, çalışmalar; yazar ve yayın kuruluşlarında gündeme getirildi, ödüllendirildi. Çocuk edebiyatı adıyla sempozyumlar düzenlendi, yarışmalar açıldı. Çocuklara yönelik eser veren edebiyatçılarımız “çocuk edebiyatçısı” olarak anılmaya başlandı.

“Çocuk edebiyatı” adıyla ayrı bir edebiyatın olamayacağını, bu nedenle “çocuk edebiyatı” kavramının yanlış olarak kullanıldığını söyleyen yazarlarımız, eleştirmenlerimiz de var.

“Çocuklar için ayrı bir edebiyat olabilir mi? Olmalı mı?” gibi tartışmalar belirli kalemlerce devam ededursun, “çocuk edebiyatı”, “çocuk edebiyatçısı” kavramlarıyla, ‘çocuklara göre’ bir çocuk edebiyatı; yazarı, şairi ve edebî edebî ürünlerle, kültür ve edebiyat dünyamızda kendi alanını oluşturdu.

Bu alandaki çalışmalarıyla tanınan Çocuk Vakfı başkanı Mustafa Ruhi Şirin’in yazıları, yayımladığı “Çocuk Edebiyatı” yıllıkları, Türkiye Yazarlar Birliği, TUDEM, Çocuk Edebiyatçıları Birliği gibi kuruluşların verdikleri “Çocuk Edebiyatı Ödülleri”, düzenledikleri “Çocuk Edebiyatı Yarışmaları”, “Çocuk Edebiyatı Sempozyumları” çocuk edebiyatının, edebiyat dünyasının önemli alanlarından olmasına önemli katkılarda bulundu.

Çocuk edebiyatı, edebiyatın “çocuğa göre” olanı. Çocuk duyarlığını, çocuğun duygu, hayal dünyasını onun anlayacağı dil ve anlatımla kaleme alan bir edebiyat. “Edebî”lik bu edebiyatın da elbette temel özelliği. Çocuklar için yazılan, yayımlanan ancak edebî bir değer taşımayan metinler, elbette çocuk edebiyatı kavramı içerisinde değerlendirilemez.

Çocuk edebiyatı, ülkemizde giderek daha bir nitelik kazanıyor. Çocuklarımız için, edebî kaygıyla kaleme alınan eserler kabul görüyor. Çocuklarımız için hem görsel hem de içerik açısından zengin, kaliteli dergiler yayımlanıyor. Anne babalar, çocuklar, artık çocuk kitabı adı altında kendilerine sunulan eserleri alırken daha seçkici davranıyorlar. Yalnızca görsel özelliklerini, renkli oluşlarını değil, içeriklerini de önemsiyorlar. Edebî özelliğiyle zevkle, severek okunan bir çocuk kitabının, gerçek kitap okuma sevgisinin ilk adımı olduklarını biliyorlar.

Okuyan çocuklarımızın sayısı elbette işin ticarî yönünün de cazibesini artırıyor. Hemen her yayınevi, çocuklara yönelik eserler de yayınlıyor. Pek çok yayınevi kendi yayınevi bünyesinde farklı bir isimle çocuk kitabı yayınını sürdürüyor. Yalnızca çocuklara yönelik eser veren yayınevleri de var. Özellikle işin ticarî yönünü önemseyen kimi yayımcılar ise, ne yazık ki toplumsal sorumsuzlukla, tek özelliği ‘daha ucuz’ olan kalitesiz çocuk kitapları yayınlayabiliyorlar. Batı klasiklerini evire çevire, uzatıp kısaltıp, resimleyip, yazar mütercim adını dahi vermeden piyasaya sürebiliyorlar. Renkli iki kapak arasına sıkıştırılan bu metinler ve böylesi bir anlayışla ortaya konulan çocuk kitapları, çocuk edebiyatımız açısından üzerinde durulması gereken çok önemli problem.

Bu yanlış ve olumsuz anlayış, Millî Eğitim Bakanlığı 100 Kitap projesi çerçevesinde de çok belirgin bir şekilde kendini gösterdi. Pek çok yayınevi, kalitesiz baskılarla, hiçbir eğitici kaygı gözetmeksizin, alel acele kendi yayınevinin 100 Kitabını yayımladı ne yazık ki.

Kitap yasaklamak, yayımcılığa sansür koymak elbette yanlış. Ancak bu konuda yalnızca para kazanmak adına geleceğimizin teminatı çocuklarımızın geleceğini karartacak, onların kişiliklerini, ruhî yapılarını olumsuz etkileyecek böylesi yayınlara karşı sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi şart. Bu konuda yapılabilecek en etkili adım: Yayıncıların, dağıtım şirketlerinin, kitabevlerinin, ana babaların, nitelikli çocuk kitaplarını tercih etmeleridir. Çocuk edebiyatı alanında özellikle son yıllarda güzel ürünler, çalışmalar ortaya konuluyor. Çocuk edebiyatçılarımız birbirinden güzel, şirin çocuk kitaplarına imza atıyorlar. Çocuk edebiyatı alanında atılan bu adımların, bilinçli okuyucu ve eğitimcilerin destekleriyle devam edeceğine inanıyoruz.

0