Cevaplar

2012-10-07T10:25:27+03:00

GLİKOLİZ şemada hemen analşılıyor.bütün canlılarda gerçekleşen temelde bütün canlılarda aynı kalıtsal gen ve enzimlein yönettiği ce 2 atpnin elde edildiği evredir...

kreps döngüsü: 3 karbonlo püirüvat bir karbon vererek 2 karbonlu asetil Co A dönüşüyor 2 karbon burdan 4 karbonda okzaloasetik asitten gelerek 6 karbonlu sitrik asiti oluşturuyor daha sonra sitrik asit bir karbon vererek 5 karbonlu oluyor ve bu dönüşüm sırasında karbondioksit açığa çıkıyor ve hidrojenleride yine NAD yakalıyor 5 karbonludan 4 karbonluya dönüşüyor yine karbondioksit çıkışı oluyor 4 karbonludan 4 karbonluya geçerken de ATP sentezi oluyor ve tepkime tekrar böyle devam ediyor 

bu tepkimeden 2 ATP ELDE EDİLİYOR 

ETS: mitokondrinin iç ve dış zarları arasında boşluklar vardır önce NADH-Q redüktaz burdan sitokrom redüktaz sitokrom c ve sitakrom oksidaza geçiyor burdan çıkan hidrajenleri NAD yakalıyor sadece ubkinon da ilk defa FAD yakalıyor iki zar arasındaki hidrojenler ADP geliyor ve ATP sentezi oluşuyor

0