Cevaplar

2013-01-16T16:31:36+02:00

Serbest Düşme

h=1/2gt2 v=gt V2=2gh

Düşey Atış

H=V0t-1/2gt2 V=Vo2+2gh V2=v02-2gh

Aşağıdan Yukarı Düşey Atış

H=Vot-1/2gt2 V=Vo-gt  V2=V02-2ghmax
Tuçuş=2v0/g  Tçıkış=Vo/g  Hmax=V02/2g   Hmax da V=0

Yukarıdan Aşağıya Düşey Atış

H=Vot+1/2gt2 V=Vo+gt  V2=V02+2ghmax

Yatay Atış

Xmenzil=Vot
H=1/2gt2
Vx=V0
Vy=gt
Vy2=2gh
V2=Vy2+Vo2

Düzgün Doğrusal Hareket

X=Vot+1/2at2
V=Vo+at
V2=Vo2+2ax

Düzgün Yavaşlayan Hareket

X=Vot-1/2at2
V=Vo-at
V2=Vo2-2ax

Eğik Atış

Vx=V0x sabittir
Vy=V0y-gt
Tuçuş=2Voy/g
Tçıkış= Voy/g
Xmenzil=Voxt
H=Voyt-1/2gt2
Vy2=V0y2-2gh
0=Voy2-2ghmax
Hmax=V0y2/2g   maksimum yükseklikte Vy=0

——————————————-

0