Cevaplar

2012-10-07T10:36:09+03:00

ki monosakarit molekülünün, aralarındaki bir molekül suyun ayrılması sonucu birleşmesiyle bir disakarit oluşur. Glikozun, meyvelerde bulunan ve bir başka heksoz olan früktoz ile özgül biçimde birleşmesiyle, «sakaroz adı verilen disakarit ortaya çıkar. Bu madde, «şeker Sakarozun hidrolizlenmesi durumunda “invert şeker” {evirtik şeker) diye adlandırılan, glikoz ve früktoz karışımı ele geçer. Karışıma bu ad, bir çözeltisinin polarılmış ışığı, sakaroz çözeltisinin çevirdiği yönün karşıt yönüne çevirmesi nedeniyle verilmiştir. Balın bileşimi de bu karışıma benzer; ama balda, çeşitli bitkilerden gelen özel bir koku bulunur.
İçindeki nişastanın tam,olarak parçalanmamış olduğu filizlenmiş tahılda, iki glikoz molekülünün birbirine bağlanmasıyla oluşmuş bir disakarit, yani”«maltoz” bulunur. Sütte, az miktarda glikoz ile galaktozdan (başka bir heksoz) oluşmuş bir disakarit olan laktoz vardır. Laktoz, peynir suyunun buhar,laştırılmasıyla elde edilir.

1 5 1
2012-10-07T10:36:13+03:00

DİSAKKARİTLER
¦Hücre zarından geçemezler
¦Sindirim enzimlerinden etkilenirler
¦Bitki ve memelilerde depolanabilir-memelilerde laktoz bitkilerde sukroz
¦Suda çözünürler
¦Kanda bulunmazlar.Sütte bulunurlar
¦Yapısında glikozit bağı vardır
Örn:Maltoz,Laktoz,Sukroz 
Glikoz + Glikoz ----------Mal toz + Su
Glikoz + Früktoz ----------Sukroz + Su
Glikoz + Galaktoz ----------Laktoz + Su

1 5 1