Cevaplar

2013-01-16T15:46:46+02:00
Bizler yaşadığımız sürece cocuklarımızın iyiliği için çalışır didiniriz ve onlara aldığımız gibi vermek için çalışırız ve bu yüzden. Biz cocuklarımızdan ödünç aldığımız doğayı güzel temiz bir sekilde vermeliyiz
1 2 1
2013-01-16T15:48:48+02:00

BİZ ÇOCUKLAR,Soruyoruz sizlere:Miras alınan mı yoksa ödünç alınan mı daha değerlidir? Hangisine daha özenle bakarsınız? Miras olan sizindir; ama ödünç alınan şey başkasına aittir. Onu aldığınız gibi veremezseniz bir daha bir şey alamazsınız. Dünya! Masmavi, güzelim gezegen! Onu da vermemiz gerekiyor mu bir gün? Vermek üzere aldığımız bir dünya varsa ödünç değil midir bu? Geleceğimizden ödünç aldığımız dünya mirası, bizlere geçmişten taşınan; bugün sahip olduğumuz ve gelecek kuşaklara aktaracağımız bir değerdir. Bu mirası özel kılan, gezegenimizde yaşayan her bireyin bunlar üzerinde hak sahibi olmasıdır.Mavi gezegenimizde her gün bir milyon tondan fazla zehirli atık doğaya atılıyor.Daha çok tüketme ve kalkınma yolunda üretim nedeniyle hava, su ve toprak gibi kirlenmez sandığımız doğal varlıklarımız giderek kullanılmaz hale geliyor.Oysa dünyamızın ve doğal varlıkların tümü bu düzeyde bir tüketim için yeterli değil.Büyüyen atıkların ne olacağı, nasıl temizleneceği bugün için meçhul.Tüm canlıların yaşamlarının garantisi olan biyolojik çeşitliliğimiz de giderek büyük bir hızla yok oluyor.Tekrar yerine gelmeyen bu doğal üreme alanlarının yok olması dünyanın biyolojik çeşitliliğinin de azalmasına neden oluyor. O halde sorun öncelikle doğal kaymakların kalkınma ve sanayileşme sonucu tükenmesi ve kirlenmesi, dünya üzerindeki nüfusun hızla artmasıdır."Verimli insan" kendi yaşam koşulları ile beraber tüm canlıların yaşamına olanak sağlamakla birlikte ,bugün yaşayanlara ve gelecekte yaşayacak olanlara yetecek payı ayırarak mutlu olabilen ve bu yaşam düzenine uyum sağlayan insan demektir.Her bir Dünya Mirası Alanı, sınırları içinde bulunduğu ülkenin mülküdür. Buna rağmen her bir alanın gelecek nesiller için korunması tüm uluslararası topluluğun sorumluluğu kabul edilmektedir. Bu alanların korunması tüm Dünya Mirası Ülkeleri'nin sorumluluğudur.İşte çözüm önerilerimiz:Günümüzün en önemli çevre sorunlarının başında gelen toprak kaybını önlemek için etkin "Çevre Yönetimi" planlamaları yapalım Ormanlarımızın, çayır ve meralarımızın, sulak alanlarımızın üzerine titreyerek geleceğimizin yaşayacağı toprakları koruyalım, koruyamadığımız topraklarımızı her türlü kirleticilerden koruyarak yeniden yaratalım.

1 5 1