Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-18T22:20:24+02:00

 

Fasih: Açık ve düzgün. (anlatış)

 

Efsun: Büyü, sihir.

 

Proloter: gündelik kazancını yiyen başka geliri olmayan emekçi.

 

Zifos: Yerden sıçrayan çamur. Mecazi olarak yararsız, boş anlamında kullanılan kelime.

 

Lahza: Zamanın bölünemeyecek kadar kısa bir parçası, an.

 

Rasat: Gözlem.

 

Müptezel: Saygınlığını yitirmiş.

 

Fasit: Kötü, bozuk.

 

Hamiz: Asit.

 

Muhtıram: Herhangi bir şeyi hatırlatmak, uyarmak amacıyla yazılan yazı.

 

Belleten: Bilim kurumlarının çalışmaları ile ilgili yazı ve haberlerin yayımlandığı dergi.

 

Teşhir:  Büyüleme, büyü yapma.

 

Cazgır: Bir tartışmada ona buna pislik atarak üstünlük sağlamaya çalışan, ipe-sapa gelmez, anlayışşız, hebenneka, hayvan insanlara söylenir.

 

Pandomimci: Zanaatını icra eden, sesler olmadan, sadece mimik ve hareketler kullanılarak kendini ifade eden.

 

Pespaye: Karşındaki kişiyi rencide etme pahasına aşağılama maksatlı soysuz,avam gibi anlamlar taşıyan söz.

 

Ahir: Sonra, en sonra, sonunda.

 

Metropol: : Belli bir büyüklüğe ulaşmış, örneğin, nüfusu bir milyonu aşmış metropol ve bir bölgenin en önemli kenti olarak nitelenebilen yerleşme. Bir metropolün çevresinde banliyö uzaklığında yerleşmeler bulunur. 

 

Poligon: Kırık çizgilerden meydana gelen hat.

 

Metaforlar: Hikâye, öykü, anekdot veya mecazlara metafor denir. 

 

Kombinezon: Bayanlarin, seksi gecelerde kullandiklari, genelde ipekten veya ketenden imal edilmiş giysi.

 

Raga: Müzikal anlamda nota,armoni, melodi anlamlarına gelir. 

 

Taviz:  Ödün, ödünleme.

19 4 19