Cevaplar

2012-10-07T10:51:05+03:00

İLK TBMM’NİN ÇALIŞMA ESASLARI

TBMM’nin üstünde bir kuvvet yoktur.


Hükümet kurmak gereklidir.


Geçici kaydıyla bir başkanı ve padişah vekili atamak uygun değildir(hükümet devamlılığı).


TBMM yasama ve yürütme yetkilerine sahiptir(güçler birliği ilkesi).


Meclisten seçilecek bir heyet,meclise vekil olarak hükümet işlerini görecektir.Meclis başkanı bu heyetinde başkanıdır(meclis hükümet sistemi).


Padişah ve halife bulunduğu baskıdan kurtulduktan sonra meclis tarafından belirlenecektir(saltanat ve halifeliğin kaldırılmasının yasal dayanağı).
0