Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-16T16:07:18+02:00

Acılara katlanma, sıkıntı ve meşakkatlere karşı soğukkanlılıkla mukavemet etme, aklın ve dinin gösterdiği yolda sebat etmek
Sabır ruhun bir melekesidir, güzel bir huydur. 
Tahammülü zor ve nefse ağır gelen şeylere katlanmak ancak sabır ile olur. 
Bir hakkı müdafaa ve muhafaza etmek için gösterilen sebat, sabretmekle mümkündür. 
Allah’ın emirlerini yerine getirmek, aklın ve dinin hoş görmediği ve nefsin meşrû olmayan istek ve arzularına mukavemet edebilmek, hayatta elde olmadan başa gelen ve insana büyük elem ve keder veren bela ve musîbetlere karşı koyabilmek ve bunların üstesinden gelebilmek 
için sabırlı olmak ve sabretmeye alışmak lazımdır.

1 5 1