Cevaplar

2013-01-16T16:18:53+02:00

s he usually late? Genellikle geç mi kalır? He usually succeeded. Yeminli SözlükUsually she was late. Genelde geç kalırdı. I usually play tennis. Çoğunlukla tenis oynarım. I usually get up late. Genelde geç uyanırım. Cats usually hate dogs. Kediler genelde köpeklerden hiç hoşlanmaz. What do you usually buy? Genellikle ne satın alırsın? usually, mostly, commonly ekseriya

0
2013-01-16T16:19:09+02:00
1-When do you usually begin your Christmas shopping and where? (genellikle yılbaşı alışverişine ne zaman ve nereden başlarsın) 2-Who do you usually buy a gift for ? (genellikle kimin için bir hediye alırsın)3-I usually do my homework in the evening.

(ödevimi genellikle akşam yaparım)
4-I don’t usually give gifts
(Genellikle hediye vermem)
5-I usually walk in the mornings.
(sabahları genellikle yürürüm)
6-What do you usually spend your money on?
(paranı genellikle neye harcarsın)
7-how do you usually spend your leisure time
(boş zamanlarında genellikle nasıl geçirirsin)
8-I usually use Firefox open when I am playing
(oynarken genellikle firefox kullanırım)
9-I usually have 3-5 cups
(genellikle 3-5 kupa içerim )
10-i usually just wear jeans
(genellikle jean giyerim)
11-I usually cry.
(genellikle ağlarım)
12-When I am bored, I usually go to cinema.
(sıkıldığım zaman genellikle cinemaya giderim)
13-I usually like to buy a red rose
(genellikle kırmızı gül alırım)
14- I don’t usually wear suits at work
(işte genellikle takım elbise giymem)
15-I usually eat ten olives a day
(genellikle 1 günde 10 zeytin yerim)

1 5 1