Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-01-16T16:41:04+02:00


Numaralandırılmış Bölümlerin isimleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?
____________ I                   II                     III
A)                Mayoz              Mitoz               Döllenme
B)                Mayoz           Döllenme              Mitoz
C)                Mitoz            Döllenme             Mayoz
D)                Mayoz              Mitoz               Döllenme

2. Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünmede gerçekleşmez?
A) DNA’nın kendini eşlemesi
B) Dört yeni hücrenin oluşması
C) Üreme organlarında gerçekleşir.
D) Vücut hücrelerinde görülür.

3. Aşağıda mayoz bölünmeye ait bazı aşamalar verilmiştir.

Bu aşamaların gerçekleşme sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) I, II, III, IV
B) IV, III, II, I
C) III. II, IV, I
D) II, III, I, IV

4. 
I. Kromozom sayısı değişmez
II. Çeşitlilik sağlar.
III. İki aşamadan oluşur.
IV. Parça değişimi görülür
Yukarıda verilenlerden hangisi mayoz bölünmede görülür?
A) Yanlız I
B) II ve III
C) III ve IV
D) II, III, IV

5.

Mayoz bölünmede numaralandırılmış bölümlerden hangisi mitoz bölünmeye benzer?

A) I
B) II
C) III
D) IV

6. Soğan bitkisinin üreme hücresinde 8 kromozom vardır.
Bu bitkinin yaprak hücresinde kaç kromozom vardır.
A) 3
B) 6
C) 9
D) 12

7. 

Yukarıdaki şekilde mayoz bölünmede gerçekleşen parça değişimi gösterilmiştir.
Parça değişimin canlılar için önemi nedir?
A) Eşey hücrelerinde meydana gelir.
B) Kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar.
C) Çeşitliliği sağlar.
D) Sitoplazma bölünmesinin sağlar.

8. Üremeyle ilgili bazı özellikler verilmiştir.
I. Mayoz bölünme
II. Döllenme
III. Parça değişimi

Bu kavramların hangisi eşeyli üremede görülür?
A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III

 9. Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünme sonucu meydana gelir?
A) Zigot
B) Embriyo
C) Yumurta
D) Doku

10. Mayoz bölünmeyle ilgili hangi bilgi yanlıştır?

11. Aşağıdaki Canlıların hangisinde mayoz bölünme meydana gelmez?
A) İnsan
B) Hayvanlar
C) Bakteriler
D) Bitkiler

12. “Mayoz bölünme canlıların kalıtsal özelliğinin artmasını sağlar” hipotezini
aşağıdaki yargılardan hangisi destekler.
A) Mayozda dört hücre oluşur.
B) Kromozomlarda parça değişimi gerçekleşir.
C) Kromozom sayısı yarıya iner.
D) İki aşamada gerçekleşir.

13.  Bir bebeğin meydana gelme şeması verilmiştir.

Yukarıdaki şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) 1′de mayoz bölünme gerçekleşir.
B) Her aşamada kromozom sayısı sabit kalır.
C) 3 ve 4′te mitoz bölünme vardır.
D) 2′de döllenme gerçekleşir.

14. Bir ailedeki kardeşlerin farklı özellikte olmasında
I. Mayoz
II. Döllenme
III. Mitoz
Faktörlerinden hangisi etkilidir?
A) Yanlız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

15. Bir bebeğin oluşum sürecinde mitoz, mayoz ve döllenmenin sıralaması hangi seçenekte doğru sıralanmıştır?
A) Mitoz – Döllenme – Mayoz
B) Mayoz – Döllenme – Mitoz
C) Döllenme – Mitoz – Mayoz
D) Mitoz – Mayoz – Döllenme

başarılar.:D      
2 5 2
2013-01-16T17:36:17+02:00

Numaralandırılmış Bölümlerin isimleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?
____________ I                   II                     III
A)                Mayoz              Mitoz               Döllenme
B)                Mayoz           Döllenme              Mitoz
C)                Mitoz            Döllenme             Mayoz
D)                Mayoz              Mitoz               Döllenme

2. Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünmede gerçekleşmez?
A) DNA’nın kendini eşlemesi
B) Dört yeni hücrenin oluşması
C) Üreme organlarında gerçekleşir.
D) Vücut hücrelerinde görülür.

3. Aşağıda mayoz bölünmeye ait bazı aşamalar verilmiştir.

Bu aşamaların gerçekleşme sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) I, II, III, IV
B) IV, III, II, I
C) III. II, IV, I
D) II, III, I, IV

4. 
I. Kromozom sayısı değişmez
II. Çeşitlilik sağlar.
III. İki aşamadan oluşur.
IV. Parça değişimi görülür
Yukarıda verilenlerden hangisi mayoz bölünmede görülür?
A) Yanlız I
B) II ve III
C) III ve IV
D) II, III, IV

5.

Mayoz bölünmede numaralandırılmış bölümlerden hangisi mitoz bölünmeye benzer?

A) I
B) II
C) III
D) IV

6. Soğan bitkisinin üreme hücresinde 8 kromozom vardır.
Bu bitkinin yaprak hücresinde kaç kromozom vardır.
A) 3
B) 6
C) 9
D) 12

7. 

Yukarıdaki şekilde mayoz bölünmede gerçekleşen parça değişimi gösterilmiştir.
Parça değişimin canlılar için önemi nedir?
A) Eşey hücrelerinde meydana gelir.
B) Kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar.
C) Çeşitliliği sağlar.
D) Sitoplazma bölünmesinin sağlar.

8. Üremeyle ilgili bazı özellikler verilmiştir.
I. Mayoz bölünme
II. Döllenme
III. Parça değişimi

Bu kavramların hangisi eşeyli üremede görülür?
A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III

 9. Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünme sonucu meydana gelir?
A) Zigot
B) Embriyo
C) Yumurta
D) Doku

10. Mayoz bölünmeyle ilgili hangi bilgi yanlıştır?

11. Aşağıdaki Canlıların hangisinde mayoz bölünme meydana gelmez?
A) İnsan
B) Hayvanlar
C) Bakteriler
D) Bitkiler

12. “Mayoz bölünme canlıların kalıtsal özelliğinin artmasını sağlar” hipotezini
aşağıdaki yargılardan hangisi destekler.
A) Mayozda dört hücre oluşur.
B) Kromozomlarda parça değişimi gerçekleşir.
C) Kromozom sayısı yarıya iner.
D) İki aşamada gerçekleşir.

13.  Bir bebeğin meydana gelme şeması verilmiştir.

Yukarıdaki şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) 1′de mayoz bölünme gerçekleşir.
B) Her aşamada kromozom sayısı sabit kalır.
C) 3 ve 4′te mitoz bölünme vardır.
D) 2′de döllenme gerçekleşir.

14. Bir ailedeki kardeşlerin farklı özellikte olmasında
I. Mayoz
II. Döllenme
III. Mitoz
Faktörlerinden hangisi etkilidir?
A) Yanlız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

15. Bir bebeğin oluşum sürecinde mitoz, mayoz ve döllenmenin sıralaması hangi seçenekte doğru sıralanmıştır?
A) Mitoz – Döllenme – Mayoz
B) Mayoz – Döllenme – Mitoz
C) Döllenme – Mitoz – Mayoz
D) Mitoz – Mayoz – Döllenme

1 1 1