Cevaplar

2013-01-16T16:55:48+02:00
1. İnönü Savaşı'ndan sonra toplanan Londra Konferansı'na TBMM'nin katılmasıyla birlikte itilaf devletleri TBMM'nin varlığını hukuken tanımış oldular.
2 5 2
2013-01-16T16:57:38+02:00

İlk defa Londa konferansında tanındı. 

Londra Konferansı (23 Şubat-12 Mart 1921)

Birinci İnönü Savaşı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin zaferiyle sonuçlanması üzerine, İtilaf Devletleri Londra’da bir konferans yapılmasını kararlaştırdılar. Konferansa İtilaf Devletleri ile birlikte Yunanistan ve İstanbul Hükûmeti de katılacaktı.

İtilaf Devletleri, Osmanlı Hükûmeti aracılığı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin de konferansa bir temsilci göndermesini istedi. İki hükûmeti de çağırmaktaki amaçları, İstanbul Hükûmeti ile Büyük Millet Meclisi Hükûmeti arasında fikir ayrılığı çıkarmak ve bu durumdan faydalanmaktı. İtilaf Devletleri bu hareketleri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni tanımadıklarını, İstanbul Hükûmeti ile görüşmek istediklerini belirtmek istiyorlardı.

Sadrazam Tevfik Paşa, İtilaf Devletleri’nin çağrısını ve kendi düşüncelerini bir telgrafla Mustafa Kemal’e bildirdi. Ancak Mustafa Kemal, doğrudan doğruya bir davet gelmediği takdirde Londra Konferansı’na katılmayacağını belirtti. Bunun üzerine İtilaf Devletleri, konferansa İtalya aracılığı ile TBMM Hükûmeti’ni de resmen davet etti.

Londra Konferansı’nda İstanbul Hükûmeti’ni Sadrazam Tevfik Paşa, TBMM Hükûmeti’ni Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey temsil ettiler. Tevfik Paşa konuşma sırası kendine gelince, “Ben sözü Türk milletinin gerçek temsilcisi olan TBMM temsilcisine bırakıyorum” diyerek hem TBMM Hükûmeti temsilcisi olan Bekir Sami Bey’in işini kolaylaştırdı; hem de İtilaf Devletlerinin, İstanbul Hükûmeti ile TBMM Hükûmeti’ni birbirine düşürme planlarını bozmuş oldu. İtilaf Devletleri görüşmelere TBMM Hükûmeti temsilcisiyle devam etti. (Hem İtilaf Devletleri hem de Osmanlı Hükûmeti TBMM’nin siyasi varlığını ilk kez resmen tanımış oldu.)

İtilaf Devletleri, Sevr Barış Antlaşması’nın esaslarına dokunmadan antlaşma üzerinde yaptıkları birkaç değişikliği, Türklerin ve Yunanlıların önceden kabul etmesini istediler. Türk heyeti ise ilk olarak İtilaf Devletleri’nin Anadolu’yu boşaltmasını istedi; Misak-ı Milli’yi anlattı. Yunanlılar ise ne Anadolu’yu boşaltmaya, ne de Sevr Barış Antlaşması’nda yapılan değişiklikleri kabul etmeye yanaştılar.

 

0