Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-16T16:59:06+02:00

Often ile ilgili örnek cümleler

1-I Often Wonder If People Would Miss Me If I Was Gone (  eğer gitmiş olsam insanların beni özleyip özlemeyeceğini sık sık merak ederim) 2-I often dream. (sık sık rüya görürüm) 3-I think of you often. (sık sık seni düşünürüm) 4-They often visit us
(onlar bizi sık sık ziyaret ederler)
5-We often spend Christmas with friends.
(Biz sık sık yılbaşını arkadaşlarımızla geçiririz/kutlarız)
6-We are often late for work.
(biz sık sık işe geç kalırız)
7-In appearance the Jaguar is often confused with the Leopard
(görünüş olarak jaguar sık sık leopar ile karıştırılır)
8-Poets often describe love as an emotion
(şairler sık sık bir duygu olarak aşkı tarif ederler)
9-Fenerbahçe often win Galatasaray
(fenerbahçe galatasaraı sık sık yener)
10-I often feel great myself
(kendimiz sık sık harika hissederim)
11-Children often sick
(çocuklar sık sık hastalanır)
12 people often abuse animals
(insanlar sık sık hayvanları istismar eder)
13 Do scientists often admit they were wrong?
(bilim adamları sık sık yanıldıklarını kabul ederlermi?)
14 My friends often come here
(arkadaşlarım sık sık buraya gelir)
15 My baby often cries.
(bebeğim sık sık ağlar)
1 5 1
2013-01-16T16:59:10+02:00

How often do you watch TV?

I always watch TV.

You usually watch TV.

 We often watch TV.

They sometimes watch TV.

He rarely watches TV.

She never watches TV.

0