Cevaplar

2013-01-16T17:07:55+02:00

ülke ekonomisine katkısımı var ben bile bilmiyorum :D

3 2 3
2013-01-16T17:09:33+02:00

Toplumların bugünkü gelişmişlik seviyesine ulaşmasında tarım ve özellikle tarıma dayalı sanayi lokomotif sektörlerin başında gelmiştir. Tarıma dayalı sanayi milli gelire katkısı, dış ticaretteki yeri, istihdam ve katma değer yaratması gibi özellikleriyle ülke ekonomisi için büyük önem taşımaktadır. Makarna sanayi tarıma dayalı sanayiler kapsamında un ve unlu mamuller sanayisi içerisinde yer alan en önemli alt sektörlerden biridir.
Makarna tahıl ürünleri içerisinde çok eskiden beri bilinen ve günümüzde de yaygın olarak tüketilen gıdalardan birisidir. Makarna, hammadde olarak sert makarnalık buğday olarak tabir edilen ve çeşit olarak Tiriticum Durum (Ülkemizde bu çeşidin kullanılması zorunludur) ve Tiriticum Aestivum buğdayının sert çeşitlerinden elde edilen irmiğin su ve bazı ilave maddelerle karıştırılıp uygun yöntemlerle kurutulmasıyla elde edilir. Tarihçesi birçok uygarlıkta antik dönemlere kadar uzanan makarnanın M.Ö. 1700'lü yıllarda Çin'de kullanıldığı bilinmektedir. Ayrıca, Roma ve Etrüsk uygarlıklarına ait kalıntılarda ev yapımı makarna yapmaya yarayan aletlere rastlanmıştır (Anonim 2003a). Ülkemizde makarna yapımı ise, bir sanayi kolu olarak 1922 yılında girmesinden önce erişte adıyla tamamıyla ev yapımı olarak üretilmekte idi.

Gıda sanayinin buğdaya dayalı en önemli mamullerinden biri olan makarna, besleyici olması, ucuzluğu, kolay bulunabilmesi, uzun süre depolanabilmesi, katkılı makarna gibi ilave besin maddeleriyle besin değerinin artırıla-bilmesi gibi özellikleriyle de artan nüfusun dengeli ve yeterli beslenmesinde giderek daha ön plana çıkmaktadır. Ekmeklik buğdaya göre daha koyu renkli ve protein açısından daha zengin bir buğday çeşidi olan durum buğdayından üretilen ve vitamin ve mineraller açısından oldukça zengin olan makarna önemli miktarda A, B1, B2 vitamini, kalsiyum potasyum, fosfor ve demir içermektedir. Ayrıca sanılanın aksine kalori oranı oldukça düşük olan makarnanın şişmanlatma riski de yoktur. Bütün bu özelliklerinden dolayı beslenmede önemli bir yeri olan makarna, 1991 yılında A.B.D. Tarım Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu bir raporda yer alan sağlıklı beslenme piramidinde de görüldüğü üzere günlük beslenmede en çok alınması gereken besinler arasında yer almaktadır. Piramitte görülen besin gruplarının piramit içerisinde şekil olarak kapladığı alan günlük beslenmede o gruptan alınması gerekli besin miktarını temsil etmektedir (Anonim, 2003a).

2 3 2