Cevaplar

2014-08-12T14:21:07+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
Tanzimat Döneminde Sanat Anlayışı

- Bu dönem içerisindeki sanat anlayışı 1850’li yıllardan başlamış olup günümüz içerisinde halen devam etmektedir.
- Tanzimat dönemindeki sanat anlayışının amacı Batıya yakın olan milli bir edebiyat meydana getirmektir.
- Toplumda (Türk toplumu) meydana gelen yenilik hareketlerini ve fikirleri yansıtmaktadır.
- Divan edebiyatı içerisinde olmayan tiyatro, roman, makale, anı, hikaye ve eleştiri gibi olan yeni edebi türler ortaya çıkmıştır.
- 1.Dönem Tanzimat edebiyatında “sanat toplum için” kavramı benimsenmiş iken 2.dönem tanzimat edebiyatında “sanat, sanat içindir” kavramı benimsenmiştir.
- Bu dönem ikiye ayrılmıştır. Bu dönemlerdeki sanat anlayışını anlamak için aşağıdakileri okuyalım.

1. Dönem Tanzimat Edebiyatı:

- 1860-1896 yılları arasında devam etmiştir.
- Tercüman-ı ahval gazetesinin yayınlanmasına paralel olarak başlamıştır.
- Bu dönem içerisindeki şair ve yazarlar yenilikçi ve batıcı olup yapmış oldukları sanatları halk için kullanmışlardır.
- Bu dönem şair ve yazarları Fransız kültürü etkisinde kalmışlardır.
- Romantik ve ülkücü şair ve yazarlar yine bu dönem içerisinde bulunmaktadır.
- Divan şiirinin tamamen ortadan kaldırılması için çalışmalar yapılmıştır.
- Bu dönemdeki şair ve yazar çok yönlülükleriyle de ortaya çıkmışlardır. (Roman yazarı, şair, tiyatro yazarı ve oyuncusu gibi durumlarda çok yönlülükleri ortaya çıkmıştır.)
- Yapmış oldukları sanatı fikirleri ve ülküleri için kullanmışlardır ve haksızlıklar ve zulümler karşısında mücadeleye başlamışlardır.
- Savundukları kavramlar: millet, adalet, meşrutiyet, vatan
- Sade bir dil kullanarak geniş kitlelere hitap etmeyi amaçlamışlardır.
- Neredeyse bu dönemdeki sanatçıların hepsi siyaset ile uğraşmıştır.

2. Dönem Tanzimat Edebiyatı:

- 1876-1895 yılları arasında devam etmiştir.
- Sanat sana içindir görüşü benimsenmiştir.
- Kullanılan dil ağırdır
- Yazılan ve çizilen konular bireysel konulardır.
- Realizm ve natüralizm baskın akımlardır.
- Gazetecilik eskisi kadar etili olmayıp yazılan siyasi ve toplumsal yazılar yerini günlük olaylara bırakmıştır.
- Aruz ölçüsü tekrar kullanılmaya başlanmıştır
- Şiir konuları genişletilip “Güzel olan her şeyin şiirin bir konusu olabileceği” fikri savunulmuştur.
- Roman yazarlığı ve öykü yazarlığı daha gelişmiş olup daha nitelikli ve betimlemeleri daha iyi olan eserler ortaya çıkmıştır.
- Naturalizmden etkileneler: Nabizade Nazım
- Realizmden etkilenenler: Samipaşazade Sezai, Recaizade Mahmut Ekrem
- Romantizmden etkilenenler: Abdülhak Hamit Tarhan- Divan edebiyatı sadece Muallim Naci tarafından savunulmuştur.
3 5 3