Cevaplar

2013-01-16T17:45:59+02:00

Vali, ilde hem genel idarenin başı, hem de il özel idaresinin yürütme organıdır.

Merkez tarafından atanan vali, il özel idaresinin başında bulunduğundan bu mahalli idarenin merkezden bağımsızlığı, özerkliği azalmaktadır.

 
2 5 2
2013-01-16T17:46:31+02:00

Vali bulunduğu ilin genel idaresini sağlayan ve gidişatını denetleyen yetkilidir. Vali bulunduğu ilin en yetkili insanıdır. Vali bulunduğu ilin güvenliğini sağlayacak her türlü imkanı sağlamakla mükelleftir ve ayrıca resmi törenlerde de başkanlık yapmaktadır. 
Maddeler halinde valinin bazı görevlerini listelersek ; 
1- Bakanlıktan , hükümetten gelen görevleri yerine getirmekle mükelleftir.
2-Ayrıca Vali, valisi bulunduğu ilde bazı memurları atamaklada yetkilidir.
3-Bulunduğu ilin gidişatından ve ilde meydana olayları kontrol etmekle sorumludur.

1 5 1