Cevaplar

2013-01-16T18:28:24+02:00

ÖNSÖZ


Uyuşturucu madde kullanımı ve kişilik bozuklukları dünya tarihi kadar eskidir.İnsanlar tarih boyunca uyuşturucu maddeleri çok çeşitli amaçlar için kullanmasına karşın,insanoğlunun bu maddeleri ticari araç olarak keşvinden sonra seyri değişmiştir.Ticari kazancı zaman içersinde ölçülemeyecek kadar yüksek değerlere ulaştıktan sonra kişiler , guruplar ve hatta devletler birbirleri
İle ve kendi içlerinde mücadeleye başlamışlardır. Yakın zaman içersinde de bu acımasız ticarete gençler ve çocuklar da bulaştırılmıştır ki en kötüsü de bu gözükmektedir.Gençler ve çocuklar arasında ki yayılım ise diğer kesimlere göre çok daha süratli bir şekilde olmuştur.

Kişilik bozuklukları ise ilk bakışta bireysel ve kendi içersinde bir sorun gibi gözükse de, uyuşturucu madde kullanımı ile, toplumu ilgilendiren sosyal kişilik bozukluklarını doğurmaktadır.Kişi ister istemez kullandığı veya ticaretini yaptığı u.maddenin provokasyonunu yapacaktır.U.madde kullanımı genellikle oral alındığından piskoza daha çok yol açmaktadır.

Tüm bu potansiyel suç,suçlu ve anti sosyal yayılıma devletler çeşitli önlem tedbirleri almıştır.Türkiye de uyuşturucu madde kullanımı ve satımı fiillerini suç sayarak bunları yapan kişilere hukuki müeyyideler koymuş ve yasaklamıştır.Ancak kanunlar tek başına bu sorunu tamamiyle engelleyemeyeceğinden tıp hukuk birlikteliği ortaya çıkmıştır.Ben bu tezimle toplumsal ve ulusal bir sorun haline gelen U.madde kullanımı ve satımı suçlarını ve hukuki müeyyidelerini kaleme almaya çalıştım .

1 2 1