Cevaplar

2013-01-16T18:28:59+02:00
Davos ve Dünyaya Katkıda Bulunmak

Dünya’nın gündeminin belirlendiği, iş dünyası liderleriyle devlet başkanlarının, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve bilim adamlarının biraraya geldiği en önemli toplantılardan birisi de her sene Dünya Ekonomik Forumu tarafından Davos’da düzenleniyor.  Davos toplantıları 1971 yılında Alman asıllı ekonomi Profesörü Klaus Schwab tarafından Avrupalı işadamlarının dünyada gelişmekte olan rekabet ortamına uyum sağlayabilmelerini kolaylaştırmak amacıyla başlatıldı.  Bundan 37 yıl önce Davos’ta bir araya gelen 440 işadamı, akademisyen ve politikacı bir gün dünyanın en etkili düşünce platformu olacak bir yapılanmanın temelini attıklarını elbette bilmiyorlardı. 

Özellikle 1973’teki petrol şokundan sonra, Davos adından söz ettirdi.  Küresel ekonomide ortaya çıkan yeni rekabet koşulları ve uluslararası siyasetin enerji eksenli görünümü Davos’ta irdelendi. Petrolle kurgulanan dış siyaset anlayışı ekonomist, siyasetçi ve işadamlarının katılımıyla geniş bir platformda ele alındı. Birbirleriyle resmi platfromlarda biraraya gelmekten çekinen siyaset adamları için Davos’ta gayriresmi toplantılarda önemli sorun alanlarında çözüm önerilerini karşılıklı olarak görüşme fırsatları yaratıldı.  1979 yılında Davos toplantıları artık kurumsallaşmış ve ortaya çıkan yeni yapı dünyadaki kanaat önderlerinin yakından takip ettiği akademik hatta siyasi nitelikte bir platform haline dönüşmüştü.

Dünyada her sektörde önemli şirketlerin başkanlarını veya devlet adamlarını veya farklı bilim alanlarındaki uzmanları biraraya getiren birçok toplantı var.  Ancak, bu kadar çok farklı sektörden ve dünyanın dört bir köşesinden karar vericileri ve gündem oluşturanları hep birlikte biraraya getiren Davos toplantıları hem katılımcılarının nitelikleri ve çeşitliliği açısından, hem de  "Ülkeler, şirketler ya da bireyler  dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için hangi ana eylemde bulunması gerekir?" sorusuna odaklanması açısından kendisini ayrıştırdı. 

Çünkü dünyada konular ve sorunlar küresel bir nitelik kazandıkça, onların çözümleri de farklı aktörlerin katılımını ve farklı bakış açılarının değerlendirilmesini gerektiriyordu.  Böylesi zengin bir katılım ise ancak Davos’ta sağlanıyordu.  Üstelik, farklı sektörlerden ve bilim alanlarından insanların biraraya gelmeleri yenilikçi yaklaşımların oluşturulmasına, ‘en iyeierle kıyaslamaların’ yapılmasına ve kurumların liderlerinin kurumsal zırhlarından arındırılmış bir şekilde yeni fikirleri test edebilmelerine olanak sağlıyordu.

1 5 1